Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Kommodus [Marcus Aurelius Commodus Antonius]

  [161-192 rok], cesarz rzymski, ostatni z Antoninow, syn Marka Aureliusza, który w 176 roku mianował go współrządcą i po którym objął władzę w roku 180. Leniwy i okrutny, okazał się tyranem niezdolnym do sprawowania rządów. Panowanie tego półszaleńca stanowi ważny etap w rozwoju kultu cesarzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaudian [Claudius Claudianus]

  370-ok. 405 roku, poeta urodzony w Aleksandrii, znany już ze swoich wierszy greckich, gdy osiadł w 394 roku w Rzymie. Odtąd pisał tylko po łacinie. Popierany przez cesarza Honoriusza, stał się oficjalnym poetą cesarstwa zachodniego. Jest autorem listów, epigramatów, epitalamiów, poematów mitologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstancjusz I Chlorus

  [Flavius Valerius Constantius Chlorus, 225—306 rok], adoptowany przez Maksymiana i dopuszczony do władzy jako cezar Zachodu. Od jego gentilicium wzięła nazwę druga dynastia flawijska, której on był pierwszym przedstawicielem. Przydomek Chlorus jest aluzją do chorobliwej bladości jego cery...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaudiusz [Tiberius Claudius Nero Germanicus]

  [10 rok p.n.e.-54 rok n.e., cesarz rzymski] (41-54 r.), następca Kaliguli z woli pretorianów, zmarł, jak się zdaje, otruty przez żonę Agrypinę.

  Za jego panowanie zaszły różne zdarzenia ważne dla rodzącego się chrześcijaństwa: męczeństwo Jakuba, brata Jana, i Szczepana - oba z inicjatywy władz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstancjusz II [Flavius Iulius]

  Constantius, 317-361 rok, cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wielkiego; przypadły mu prowincje wschodnie, Azja i Egipt (337 r.). Po śmierci brata Konstansa i pokonaniu uzurpatora Magnencjusza (353 r.), został aż do swej śmierci w 361 roku jedynym panem na nowo zjednoczonego cesarstwa.

  Gorliwy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens Aleksandryjski

  ok. 150—ok. 215 roku, autor chrześcijański piszący po grecku. Oprócz trzech głównych jego dzieł. Logos protrepticos pros Hellenos (Słowo zachęty dla pogan), Paidagogos (Wychowawca) i Stromateis (Kobierce), zachowała się w oryginale greckim homilia o zbawieniu bogaczy Quis dives salvetur (Jaki bogacz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstans

  320-350 rok, syn i następca Konstantyna Wielkiego; w 337 roku przypadła mu Italia, Afryka i Grecja. W 340 roku pokonał swego brata Konstantyna II i stał się panem całego Zachodu. Był obrońcą ortodoksji, ale uniknął zerwania ze swoim bratem Konstancjuszem II, który popierał arianizm. Zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens Rzymski [święty]

  Koniec I wieku, biskup Rzymu [92-101 rok], jeden z autorów zwanych ojcami apostolskimi. Zachował się jego list, pisany po grecku'ok. 96 roku w imieniu wspólnoty rzymskiej do Kościoła korynckiego w związku z ostrymi sporami, jakie się tam zrodziły. Tak zwany niesłusznie Drugi list Klemensa jest w istocie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstantyn [Wielki, Flavius Valerius Constantinus]

  ok. 280-337 roku, syn Konstancjusza Chlorusa i Heleny, cesarz rzymski od 306 do 337 roku. Po zwycięstwie w 312 roku nad Maksencjuszem przy Moście Mulwijskim przybrał tytuł augusta. Edykt mediolański, ogłoszony w 313 roku przez Konstantyna i Licyniusza zapewnił chrześcijanom wolność religijną.

  W 324...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolosy

  Miasto we Frygii, w dolinie rzeki Likos, dopływu Meandra, na handlowym szlaku Efez—Apamea-Tars. Kwitnące w epoce hellenistycznej, ucierpiało później skutkiem konkurencji, jaką stanowiła Laodycea, i poważnie straciło na znaczeniu.

  Dość liczna kolonia żydowska osiedliła się tam obok tubylców. List...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt

Do góry