Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Laodycea

  Kilka starożytnych miast Azji Mniejszej nosiło tę nazwę, (m. in. Laodycea w Syrii założona przez Seleukosa I). Najważniejsza w dziejach chrześcijaństwa jest Laodycea we Frygii. niedaleko spływu rzek Likos i Meander. Rozwój zawdzięczała Antiochowi II, który ok. 250 roku p.n.e. nadał już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kornutus, Lucius Annaeus Cornutus

  I wiek n.e., filozof stoicki, wygnany przez Nerona ok. 68 roku. Z jego licznych dzieł filozoficznych i retorycznych zachowało się Theologiae Graecae compendium, które podaje w duchu filozofii stoickiej i za pomocą dość fantazy'nych wywodów etymologicznych alegoryczną interpretację mitologii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lateran

  Rzymska posiadłość rodu Laterani. z początkiem IV wieku należała do Fausty, żony Konstantyna, który podarował go Kościołowi. W roku 313 zwołano tu synod, aby potępić donatyzm. W obrębie pałacu cesarskiego Konstantyn kazał zbudować wspaniałą bazylikę, która stała się pierwszą katedrą w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korynt

  Miasto w Grecji, na przesmyku łączącym Peloponez z Grecją kontynentalną. Zburzony przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowany przez Cezara, podniesiony do godności stolicy prowincji Achai, Korynt był niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym, rozporządzał dwoma portami, jednym na Morzu Jońskim (Zatoka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leontopolis

  Miasto greckie w delcie Nilu, gdzie oddawano cześć bogom o lwiej głowie; od połowy II wieku p.n.e. mieściła się tam świątynia żydowska, która na próżno chciała rywalizować ze świątynią ierozolimską i została zamknięta przez Wespazjana po wojnie w Judei.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Po grecku ekklesia, co znaczy „zgromadzenie". W starożytnych Atenach terminem tym określano zgromadzenie ludu. W greckim przekładzie Biblii (Septuaginta) odnosi się on do zgromadzenia ludu izraelskiego. Stąd pierwsi chrześcijanie określali tak nową społeczność chrześcijańską, którą utworzyli. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon I Wielki

  Papież w latach 440-461. Odegrał decydującą rolę w umocnieniu stolicy rzymskiej i jej prymatu. Jego interwencja u Attyli uratowała Italię przed najazdem Hunów. Uzyskał również od Genzeryka. króla Wandalów, obietnicę, że w czasie grabieży Rzymu ludność zostanie oszczędzona.

  Rozstrzygający był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult

  O kulcie chrześcijańskim w czasach apostolskich wiemy to tylko, co wynika z niewielu informacji w Nowym Testamencie. Od najwcześniejszego okresu poświadczony jest obrzęd chrztu i w zakończeniu Ewangelii Mateusza (nieautentycznym) przedstawiony został jako wynikający z nakazu zmartwychwstałego Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kybele

  Frygijskie żeńskie bóstwo ziemi i urodzajności pól, zwane również Wielką Macierzą, Magna Mater Deum. Jej główna świątynia znajdowała się w Pessynuncie. Kult jej oficjalnie wprowadzono w Rzymie w 204 roku p.n.e., po przestudiowaniu Ksiąg Sybillińskich, aby odwrócić klęskę, jaka groziła miastu ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstantynopol

  Nazwa nadana starożytnemu Bizancjum, gdy Konstantyn ogłosił je uroczyście „Nowym Rzymem", stolicą cesarstwa (330 r.). Otoczył miasto nowymi murami i wzniósł wspaniałe budowle, wiele pałaców i kościołów; do najważniejszych należała bazylika Apostołów, gdzie cesarz kazał zbudować dla siebie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt

Do góry