Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Dyfuzja kulturowa

  Dyfuzja kulturowa - służy do opisu i konceptualizacji zmian zachodzących w kulturze. Słowo dyfuzja oznacza przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów) w drodze zapożyczania. Jest dziś pojmowane jako zjawisko oczywiste wynikające z faktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja i jej rola w budowaniu kulturowości

  Dyfuzja – przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów, obyczajów) w drodze zapożyczania.

  Pojęcie dyfuzji może się czasem odnosić do procesu przenikania treści kulturowych z jednej warstwy czy klasy społecznej do drugiej, z jednej grupy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność pojmowania kultury

  Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny człowiekowi. Także obecnie w języku agronomii używa się wyrażeń takich jak: kultura rolna, kultura bakterii, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje kultury

  Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej na którą składają się:

  - materialne i niematerialne wartości

  - uznawane sposoby postępowania

  które zobiektywizowane są i przyjęte w zbiorowości, przekazywane innym zbiorowościom i innym pokoleniom.

  Rodzaje definicji kultury (Kroeber):

  • wyliczające...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki socjalizacji

  1. Rodzina – pierwszy z najważniejszych czynników socjalizacji. To pierwszy i najbardziej trwały świat społeczny dla dziecka.

  2. Szkoła – jest odpowiedzialna za przekazanie informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne dla życia społecznego.

  3. Grupa rówieśnicza – składa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki Hominizacji - (uczłowieczenie człowieka)

  Czynniki biologiczne:

  - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie);

  - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa;

  - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania);

  - Pionizacja postawy(zejście z drzew)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /11 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy zjawisk kulturowych

  Cechy zjawisk kulturowych - kultura ma wymiar czasowy charakteryzuje się rozciągłością w czasie. W sensie atrybutywnym jako cecha ludzkości zmieniała się i rozwijała w miarę upływu czasu. W sensie dystrybutywnym- jako zbiór cech określonej zbiorowości rozwija się przeżywa rozkwit i upada.

  Kultura ma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy kultury

  Cechy Kultury - kultura związana jest z człowiekiem. Człowiek jest jej twórcą i przez nią kształtowany. Za jej pomocą wyraża swoje potrzeby emocje i wrażenia. Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym (społecznym) jest związana z człowiekiem jako istotą prowadzącą społeczny tryb życia. Kształtuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akulturacja i jej wymiar dla kultury

  Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur- stosunki kulturowe, które zawiązują się między dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się w sposób bezpośredni lub pośredni. Do takich interakcji dochodzi w obszarach stykowych pogranicza dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt

Do góry