Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie socjalizacji

  Człowiek przychodzi na świat jako organizm biologiczny, zostaje „wchłonięty” przez społeczeństwo i pod wpływem jego kultury ulega socjalizacji; staje się istotą społeczna.

  Proces socjalizacji jest pierwszym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne.

  Gdy człowiek przychodzi na świat to od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kultury tradycyjnej

  Kultura tradycyjna jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecia wzoru osobowego

  Wzór osobowy (ideał osobowy), socjol. wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości, np. Wzór osobowy rycerza.

  Wzór osobowy - określa zespół cech idealnych, jakie jednostka, wykonująca...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria swój – obcy. Etnocentryzm

  Kategoria swój – obcy odnosi się do wszelkich interakcji międzygrupowych. Mówi ona że my jako członkowie danej zbiorowości identyfikujemy się z naszą grupą, uważamy że wszystko toco nasze jest najlepsze a grupy inne o odmiennych normach i wzorcach nazywamy obcymi i jesteśmy do nich wrogo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces socjalizacji

  Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

  1. W teorii ewolucji termin ten oznacza proces powstania gatunku człowiek rozumny Homo sapiens. Do jego najważniejszych cech hominizjacji zaliczamy:

  spionizowanie postawy ciała,

  dwunożny chód,

  trzykrotne powiększenie objętości mózgu,

  wykształcenie mowy,

  umiejętność wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Globalizacja - Pojęcie „globalizacja” pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w 1953 roku w gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung"[potrzebne źródło]. Jak podkreślają świadkowie, w ciągu nocy termin ten, mimo swej nieokreśloności, uróśł do rangi najbardziej palącego zagadnienia[potrzebne źródło]...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój kultury, sposób życia i realizacja wzorców

  Wzór kulturowy określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, aby zachowywać się zgodnie z jej oczekiwaniami i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Wzór kulturowy jest więc mniej lub bardziej ustalonym sposobem zachowywania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm kulturowy

  Ewolucjonizm kulturowy - pozytywistyczny kierunek i teoria powstałe w drugiej połowie XIX w. W naukach społecznych i filozofii uznające ewolucję kulturową i ewolucję społeczną za procesy decydujące o transformacji społeczeństw i kultury. Przyjmując założenia o jedności świata i jedności natury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja kulturowa

  Ewolucja kulturowa - pojecie to pojawiło się w związku z badaniem zmiany kulturowej a więc zmiany obyczajów, przekonań, sposobów postępowania, gustów. Zmiana ewolucyjna jest zawsze kierunkowana, prowadzi do bardziej lub mniej określonego celu, polega na ciągłej kumulacji, wzroście dorobku form...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt

Do góry