Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Cele i metody badań kulturoznawczych

  metoda- usystematyzowany ciąg działań prowadzący do jakiegoś określonego celu.

  Cechy (dobrej) metody: skuteczność, intersubiektywny charakter, kolejne kroki muszą być komunikowalne i powtarzalne, jasność, zrozumiałość

  metody naukowe- powinny wykazywać zgodność ze stanem badań...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzór osobowy i jego funkcje w grupie społecznej

  Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych.Wzór osobowy określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup społecznych i pełnienie różnych ról...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współzależność pomiędzy systemem społecznym a systemem kulturowym

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej.

  Systemy kultury

  kultura mówiona

  kultura pisana

  kultura elektroniczna

  kultura druku

  System...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesna wielokulturowość jako problem współistnienia

  Jako świadkowie tendencji do odwrotu od uniwersalizmu kulturowego i uczestnicy humanistyki przeciwnej dominacji jednej kultury nad innymi, doświadczamy jednak dylematów i trosk z tych tendencji wynikłych. Idea wielokulturowości. pod wpływem własnego rozpędu, nabrała w ostatnich dziesięcioleciach swoistej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podstawowe istnienia kultury tradycyjnej

  a) z encyklopedii

  Kultura tradycyjna – zjawisko kulturowe, mające miejsce w społecznościach osadniczych, najczęściej o zajęciu rolniczym, wykorzystujących prymitywne narzędzia pracy, odizolowanych od wpływów kultury wysokorozwiniętej, wykazujących się małą ruchliwością przestrzenną i z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie systemów wartości i kryteriów określających wartość

  Wartościami są te przedmioty lub stany rzeczy, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, dają zadowolenie, dążenie do nich lub ich osiągniecie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku, lub te, które są niezbędne dla utrzymania wewnętrznej spójności grupy, jej siły i jej znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i system kulturowy wielonarodowy

  Wielonarodowy – do tej struktury społeczno – kulturowej wchodzi wiele grup etnicznych, ale jedna z nich jest narodowotwórcza. To ona nadaje ton całemu procesowi społeczno – kulturowemu. Jest to grupa dominująca. Rola innych grup jest dwojaka. Mogą być one całkowicie zdominowane i adaptują się do systemu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i system kulturowy pluralistyczny

  Pluralistyczny – jest modelem relacji między różnymi grupami etnicznymi. To formuła niespełniona. Jest to tylko model. On zakład możliwość funkcjonowania obok siebie różnych grup etnicznych, które wzajemnie wchodząc w relacje ze sobą szanują swoje prawa, są wobec siebie otwarte i tolerancyjne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność modeli życia rodzinnego

  I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

  1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

  a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

  b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną –...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw czynniki hominizacji społeczno- kulturowe

  Czynniki społeczno - kulturowe

  - Wykształcenie mowy, zaczęto się porozumiewać;

  - Produkcja narzędzi, broni, odzieży, biżuterii, domostw;

  - Życie w grupach, społeczeństwach;

  - Podział pracy i obowiązków;

  - Przekazywanie wiedzy i doświadczeń;

  - Opanowanie ognia;

  - Pochówki;

  - Dłuższa opieka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry