Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Szok kulturowy

  Mniej lub bardziej nagłe, budzące lęk pojawienie się obcej kultury, która niesie ze sobą całkowicie odmienną rzeczywistość kulturową. Termin ten określa ogół stosunków kulturowych i reakcji tych dwóch kultur na skutek takiego zderzenia kultur. Szok kulturowy wywołuje wytworzenie dystansu wobec obcej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura tradycyjna

  Jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim następcom. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kulturoznawstwo

  Jest funkcją poznania człowieka, społeczeństwa, poprzez poznanie kultury społeczeństw.

  Co w kulturowości jest dla nas interesujące? Co jest w kulturze takiego, ze pozwala nam na poznanie społeczeństw?

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akulturacji

  To przekształcanie zachowań w zderzeniu dwóch lub więcej odmiennych kultur. Proces budowania kulturowości grup społecznych odbywa się dwojako:

  pierwsza grupa tworzy własna formułę funkcjonowania dobra w tej grupie i środowisku;

  druga grupa wzbogaca swoją kulturę poprzez działanie innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kultura?

  Kultura (z łac. cultura – uprawa, kształcenie) – to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kultura to szeroko rozumiane sformułowanie określające działanie myślące człowieka. Działanie poznania funkcji kultury odbyło się dość późno, w późny sposób...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja neolityczna

  Termin określający przechodzenie skupisk ludzkich od wędrownego trybu życia związanego ze zbieractwem, myślistwem i łowieniem ryb do trybu osiadłego, w którym źródłem utrzymania stało się rolnictwo i hodowla. Rewolucja neolityczna rozpoczęła się około 10 000 lat temu (około 7 000 lat przed naszą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura solutrejska

  Człowiek buduje wspólnoty ludzkie nowymi narzędziami, rozwija się. Na obszarze Europy dokonuje się rozwój grup żyjących podobnie. Ludzie wyrabiają narzędzia z kości i kamienia. Pojawiają się pierwsze budowle mieszkalne. Nastąpiło nałożenie się dwóch procesów – środowisko przyrodnicze i zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura oryniacka

  Ludzie zajmowali się już grzebaniem zmarłych, budowaniem szałasów, ryli np. kształty przyrodnicze w kamieniu. Człowiek w zderzeniu ze środowiskiem coraz częściej to środowisko obserwuje i przysposabia do swoich celów. Na ziemiach polskich były malowidła koni oraz jak na nie polować. Ludzie coraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura hamburska

  Rozwija się wśród grup ludzkich, które polowały na renifery – zdolność do obróbki skóry. Człowiek umie robić strzały, przekłuwać. Na ziemiach polskich istniały też takie kultury. Świadczą o tym wykopaliska. Człowiek musiał znaleźć kamień, który nadawałby się na grot dzidy, który musiał być...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura magdaleńska

  Charakteryzuje się możliwościami człowieka, który potrafi z kamienia, rogów wytwarzać specyficzne narzędzia. W tej kulturze znaleziono igłę z uszkiem. Zmiany formuły podejścia do swojego ubioru. Budowano szałasy pokryte, które mogły być pokryte skórami. Obszar tej kultury to Francja i Hiszpania. Ta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry