Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Filozoficzne podstawy metod jakościowych

  Bez względu na rodzaj badania, u jego podstaw powinny znaleźć się zawsze pewne uniwersalne założenia filozoficzne.

  Podejście pozytywistyczne

  W podejściu pozytywistycznym wyznacznikiem poznania naukowego jest metoda pozwalająca na obiektywny i jednoznaczny opis oraz wyjaśnienie rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd metod jakościowych

  Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

  Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

  Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

  Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu informacyjnego

  Dziedzinę systemu informacyjnego stanowi przede wszystkim informacja wraz z układami, które ją przetwarzają i przesyłają. Celem działania takiego systemu jest tworzenie „tzw. wyjścia” (output) z dostępną informacją dla każdego członka organizacji. Cele operacyjne formułowane są w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania jakościowe w systemach informacyjnych w aspekcie metodologii i filozofii nauki

  System informacyjny został zdefiniowany najpełniej przez Steinmüllera, (1977) jako system społeczny (human activity system), który współtworzą elementy przynależne do pięciu klas, obejmujących: dane, metody, technikę (wykorzystywane technologie - wyposażenie techniczne), organizację i ludzi. Przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

  W ostatnich latach w wielu dyscyplinach naukowych i w praktyce społeczno-ekonomicznej daje się zauważyć „renesans” metod jakościowych. Jednakże badania jakościowe rozumiane bywają w różnych sposób (Kowal 2003, Myers 1997).

  "Jakościowy" oznacza w sensie filozoficznym - dotyczący jakości, będący...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki badawcze

  Badanie naukowe to studia, których celem jest uzyskanie obiektywnych odpowiedzi i sformułowanie praw. Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego, który może być rozumiany jako „pewne pytanie lub zespół pytań, na który odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Pytania dotyczą przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna

  Ma dwojaki zakres. Po pierwsze odnosi się do społeczności pierwotnych, które nie osiągnęły jeszcze świadomości narodowej. Po drugie odnosi się do grup mniejszości narodowych w złożonym społeczeństwie.

  Typy systemów społeczno –...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Cywilizacja

  Jest patrzeniem na określony wymiar społeczeństwa w danym okresie historycznym, patrzeniem pod kątem różnych zmian zachodzących w społeczeństwie. Jest kolejnym etapem zbliżającym nas do poznania prawdy. Rola cywilizacji jako formuła jest niezwykle ważna, aby człowiek z tej formuły zaczął działać...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /8 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg kulturowy

  (krąg cywilizacyjny) Zbiór kultur spokrewnionych ze sobą genetycznie i historycznie lub wykazujących wspólnotę zasadniczych cech. O kręgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur mających pewne ramy terytorialne.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry