Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

  I tak pewne idee i uczucia powstają i przeobrażają się w czyny tylko u jednostek należących do zbiorowości. Człowiek przechodzi zmiany w zbiorowości i zasadniczo różni się od człowieka izolowanego – to oczywiste. Freud zastanawia się jednak jak wytłumaczyć fakt, iż osoba już ukształtowana i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności” - Psychologia zbiorowości a psychologia jednostki

  Rozdział ten Freud rozpoczyna od ukazania nam podobieństwa między psychologią jednostki a psychologia zbiorowości. Chociaż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej są poszczególni ludzie oraz badanie w jaki sposób starają się oni osiągnąć zaspokojenie swoich popędów, to jednak trudno jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności”

  W książce „Poza zasadą przyjemności” Sigmund Freud podejmuje wiele tematów, rozpoczynając ponownie od zarysu psychoanalizy, rozpoznaniem pojęć „id” i „ego” etc.. Nas jednak – ze względu na tematykę powyższego referatu – w szczególności zainteresuję jeden z rozdziałów: „ Psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ Kultura jako źródło cierpień”

  W swojej pracy „Kultura jako źródło cierpień” Zygmunt Freud analizuje problem umiejscowienia cierpienia w życiu człowieka, cierpienia, którego bezpośrednim źródłem jest kształtowana na przestrzeni wieków przez człowieka kultura.

  Na początku swych rozważań Freud zauważa, że człowiek zaopatrzony jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /17 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sylwetka Sigmunda Freuda

  Sigmund Freud urodził się 6 maja1856 r. w Freibergu na Morawach., a zmarł 23 września 1939 r. w Hempsted koło Londynu. Był austriackim neurologiem, neuropatologiem, psychologiem i psychiatrą. Jak już wspominaliśmy wcześniej był twórcą psychoanalizy i psychologii głębi. Miał niezwykle bogaty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do pojęcia kultury i zbiorowości

  Kultura jest częścią nas. Jest słowem, które wydaje się tak oczywiste, a zarazem nie do końca zrozumiałe. Dzisiaj stwierdzamy, iż nie było i wciąż nie ma żadnej ogólnie przyjętej teorii kultury. Według Encyklopedii PWN to „ jeden z najbardziej popularnych terminów humanistyki i nauk...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi nad sposobami doboru prób oraz niektórymi metodami optymalizacji statystycznej przydatnymi w badaniach jakościowych

  W naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych większość wniosków o charakterze ogólnym wysnuwa się zwykle na podstawie prób, których liczebność jest znacznie większa od stu. Wśród naukowców przeważa przekonanie, że tylko badania przeprowadzone na dużych statystycznie populacjach losowych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /10 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

  Metody statystyki klasycznej można z powodzeniem zastosować w badaniach jakościowych, stanowiących podstawę do postawienia hipotez, skonstruowania kwestionariusza lub przygotowania metody projekcyjnej.

  Wybranych respondentów prosi się o odpowiedź na postawione pytania. Respondenci mogą udzielić...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /4 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki zbierania danych jakościowych

  Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).

  Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary badań jakościowych

  Obszary, w których najczęściej stosowane są metody jakościowe to: badania w działaniu (ang. action research), studium przypadku (ang. case study research), badania etnograficzne.

  W systemach informacyjnych badanie w działaniu jako metoda badawcza było przez wiele lat ignorowane; dopiero w ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /8 694

  praca w formacie txt

Do góry