Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar w Strasburgu

  W XVI i XVII wieku w ramach szerszego nurtu imitowania natury i symbolicznego wyrażania dramatu zbawienia kontynuowano i rozwijano sztukę budowania zegarów. Szczyt rozwoju monumentalnych  zegarów astronomicznych został osiągnięty w zbudowaniu w roku 1574 drugiego zegara katedry w Strasburgu. Zastąpił on...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar jako kosmologiczna metafora

  [...] Im większe sukcesy odnosił człowiek w planowaniu i realizacji planów w sztuce, architekturze i technice,  tym bardziej nieodparty stawał się dowód z celowości. W tym duchu interpretowano liczne biblijne stwierdzenia, a wielu klasyków określało Stwórcę jako architekta lub konstruktora. Mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Historia uświęcona

  [...] Pojęcia niepowtarzalności zjawisk i ich linearnej sekwencji czasowej w hi-storii są często wywodzone z biblijnego spojrzenia na czas i historię. I chociaż nie jest to błędne, jest jednak dla okresu wczesnego chrześcijaństwa niewłaściwe. Pojęcie czasu musi być zrównoważone w obrębie kontekstu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /6 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu

  Przed Darwinem w myśli historycznej czas  matematyczny przeplatał się z teologicznym. Czas matematyczny służył do ustalania chronologii zdarzeń aktual-nych, ale układem, w którego obrębie zdarzenia miały swoją czasową egzystencję, był czas teologiczny. Jak długo wierzono,  że Bóg stworzył  świat w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Reaktualizowanie mitów

  Warto zauważyć, że człowiek religijny przyjmuje na siebie człowieczeństwo, które ma wzorzec ponadludzki, transcendentny. Uważa siebie za c z ł owieka na-prawd ę  o tyle tylko, o ile naśladuje bogów, herosów kulturowych lub mitycz-nych przodków. Krótko mówiąc, człowiek religijny chce być inny, niż jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /4 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Mit — wzorzec

  Mit opowiada jakąś historię sakralną, to znaczy prawydarzenie, które dokonało się na początku czasu, ab inirin. A opowiadanie o sprawach sakralnych jest równoznacz-ne z objawianiem tajemnicy, gdyż postacie mitu nie są istotami ludzkimi: są to bo-gowie albo bohaterowie kulturowi i dlatego właśnie ich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Stawać się okresowo współczesnym bogów

  Rozważając w poprzednich rozdziałach symbolikę kosmologiczną miast, świątyń i domów, wykazaliśmy, że wiąże się ona z ideą środka świata. Doświadczenie religijne, zawarte implicite w symbolice środka, wydaje się następujące: człowiek sta-ra się umiejscowić w przestrzeni ,,otwartej” ku górze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Czas świąteczny i struktura świąt

  Czas pocz ą tków jakiejś rzeczywistości, to znaczy czas ustanowiony przez jej pierwsze wystąpienie, ma wartość i funkcję wzorcową: dlatego to człowiek stara się okresowo reaktualizować go przy pomocy stosownych obrzędów. Ale ,,pierwsze objawienie się” jakiejś rzeczywistości jest równoznaczne z jej s...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Regeneracja przez powrót do czasu początków

  Wszystko to zasługuje na obszerniejsze potraktowanie, ale na razie zwróćmy uwa-gę na dwa momenty:

  1) przez doroczne powtarzanie kosmogonii czas podlegał regeneracji, rozpoczynał się od nowa jako czas święty, albowiem zbiegał się z illud tempus,  gdy  świat zaistniał po raz pierwszy;

  2) uczestnicząc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Doroczne powtarzanie kosmogonii

  Mit kosmogoniczny opowiada, jak doszło do istnienia  świata. W Babilonie, w trakcie ceremonii  akitu,  którą  święcono w ostatnich dniach  starego i pierwszego nowego roku, recytowano uroczyście poemat o stworzeniu, Enuma elisz. Poprzez ob-rzędową recytację reaktualizowano walkę między Mardukiem a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 852

  praca w formacie txt

Do góry