Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans społeczny

  Linia oddzielająca dalszą fazę dystansu indywidualnego od bliższej fazy dystansu społecznego wyznacza, jak to powiedział jeden z badanych, „granicę dominacji”. Nie postrzegamy już dokładnie szczegółów twarzy, nie stykamy się i nie spodziewamy się zetknąć z partnerem, chyba  że specjalnie będziemy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

  Dalszej fazie dystansu indywidualnego odpowiada zwykle zwrot „być od kogoś na wyciągnięcie ręki”. Dystans ten rozciąga się od momentu, gdy się jest już za strefą łatwego dotyku, do momentu, gdy ludzie wyprostowawszy ramiona mogą zetknąć się palcami. Jest to w dosłownym sensie granica fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza bliższa (odległość od 45 cm do 75 cm)

  Kinestetyczne wrażenie bliskości częściowo przynajmniej wywodzi się z możliwości tkwiących w tym, co dany partycypant potrafi zrobić drugiemu za po-mocą kończyn. Przy omawianym  tu dystansie da się partnera trzymać i obejmować. Zanikają zaburzenia wizualne w postrzeganiu  rysów. Istnieje jednak godne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny (osobniczy)

  Terminem „dystans indywidualny” posłużył się po raz pierwszy Hediger dla okre-ślenia odległości, która trwale oddziela pomiędzy sobą poszczególne egzemplarze gatunków nie kontaktując ich. Odległość tę potraktować można jako niewielką strefę ochronną czy też otoczkę izolującą dany organizm od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza dalsza

  Głowa, uda i miednica nie wchodzą już w łatwy kontakt, ręce mogą jednak sięgać i chwytać za kończyny. Głowa postrzegana jest w powiększonych rozmiarach, a rysy jej są zniekształcone. Ważną cechą tego dystansu jest u Amerykanów możność łatwego na-stawienia oka na ostrość. Tęczówka widziana z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza bliższa

  Jest to dystans, w którym kochamy się i mocujemy, pocieszamy i chronimy. W świadomości obu partnerów przeważa kontakt fizyczny albo wysokie prawdopodo-bieństwo fizycznego zbliżenia. Posługiwanie się receptorami przestrzennymi jest w dużym stopniu zredukowane z wyjątkiem receptora powonienia i receptora...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny

  Przy dystansie intymnym obecność drugiej osoby jest czymś niewątpliwym, a nie-kiedy nawet przytłaczającym wskutek przeciążenia wejść sensorycznych. Widok (czę-sto zniekształcony), zapach, ciepło czyjegoś ciała, głos i wyczuwanie oddechu — wszystko to razem sygnalizuje oczywisty kontakt z innym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dynamizm przestrzeni

  [...] Ludzi odbieramy jako bliskich lub dalekich, ale czasem nie potrafimy wyraź-nie wskazać, co skłania nas do scharakteryzowania ich w taki właśnie sposób. Zda-rza się tyle rzeczy naraz, że jest nam trudno wydzielić te źródła informacji, na których zasadzają się nasze reakcje. Czy w grę wchodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń nieformalna

  Przejdziemy teraz do tej klasy doznań przestrzennych, która jest, być może, dla jednostki ludzkiej najbardziej znacząca, gdyż obejmuje dystanse, jakie utrzymujemy między sobą. Dystanse takie znajdują się na ogół poza zasięgiem świadomości. Klasę tę nazwałem przestrzenią nieformalną nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń na pół trwała

  Parę lat temu poproszono Humphry'ego Osmonda, utalentowanego i spostrze-gawczego lekarza, o pokierowanie ogromnym centrum zdrowotno-badawczym w Sa-skatchewan. Szpital ten był jednym z pierwszych miejsc, w których wyraźnie zademon-strowano związek między przestrzeniami na pół trwałymi a zachowaniem. Osmond...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /8 961

  praca w formacie txt

Do góry