Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Marcjon

  [zmarł ok. 160 roku n.e.], herezjarcha, urodzony w Sinope w Poncie. Zerwał z Kościołem powszechnym ok. 144 roku. Pisma jego zaginęły, ale znamy jego doktrynę za pośrednictwem zwalczających ją autorów ortodoksyjnych, jak Ireneusz i Tertulian. Zdaje się, że miała ona wielką siłę atrakcyjną i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meliton z Sardes

  Zmarł ok. 190 roku, pisarz chrześcijański, biskup miasta Sardes w Lidii. Autor zaginionej apologii, zwróconej do Marka Aureliusza, i wielu innych pism, z których pozostały tylko krótkie fragmenty, z wyjątkiem dzieła o Wielkanocy (Peri Pascha), niedawno odnalezionego, a napisanego w latach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marek Aureliusz

  [121-180 rok, cesarz rzymski], adoptowany syn i spadkobierca Antonina, rządził pod imieniem Marcus Aurelius Antoninus, dopuściwszy do współrządów (161-169 r.) swego adoptowanego brata, Lucjusza Werusa, niedołężnego i nieudolnego. Marek Aureliusz był filozofem stoikiem; jest autorem zbioru Myśli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Magdalena

  Święta, nazywana również Marią z Magdali, jedna ze świętych niewiast obecnych przy ukrzyżowaniu Jezusa. Tradycja, na pewno błędna identyfikuje ją z Marią siostrą Łazarza. Czwarta Ewangelia czyni ją pierwszym świadkiem zmartchwywstania Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka Ewangelia

  Jakkolwiek w Nowym Testamencie figuruje ona na drugim miejscu, po Mateuszowej, w rzeczywistości jest to najstarsza z czterech Ewangelii kanonicznych. Napisana po grecku, zapewne wkrótce po 70 roku, była źródłem dwóch pozostałych Ewangelii synoptycznych. Tradycja przysądziła tę księgę Markowi, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mateusza Ewangelia

  Pierwsza ewangelia w porządku przyjętym przez kanon, ale późniejsza od Ewangelii Marka, z której czerpie materiał. Zdaje się, że zredagowano ją na nowo ok. 85 roku, w środowisku judeochrześcijańskim, którego zresztą niepodobna umiejscowić geograficznie, a które starało się nie zrywać związku ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazdaizm

  Staroirańska religia zreformowana ok. 600 roku p.n.e. przez Zoroastra (Zaratustrę), przypuszczalnego autora ksiąg Gatha, które stanowią najstarszą część Awesty. Nazwa pochodzi od imienia boga Ahura Mazdy. Zoroaster uczynił Ahura Mazdę bóstwem najwyższym i stworzycielem. Myśl mazdajska jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Manicheizm, religia misyjna, szybko się rozpowszechnił i w pewnym momencie był dość poważnym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Święty Augustyn wyznawał manicheizm, zanim stał się chrześcijaninem. Przeżycie albo też odżycie wpływów manichejskich wyjaśnia częściowo genezę średniowiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mądrości Księga

  Zdaje się, że powstała w Aleksandrii w I wieku p.n.e.; ma charakter apologii judaizmu, zwróconej zarówno do urzeczonych hellenizmem Żydów, jak i do pogan. Boża Mądrość występuje tam jako narzędzie jednocześnie stworzenia i objawienia. Księga ta głosi nieśmiertelność i odwieczność duszy i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymin Daja [Caius Galerius Valerius Maximinus]

  [zmarł w 313 roku, cesarz rzymski], siostrzeniec Galeriusza, który adoptował go w 305 roku po abdykacji Dioklecjana i Maksymiana. Zdobył sobie opinię człowieka brutalnego i przesądnego. Po śmierci Galeriusza w 311 roku ze zwiększoną gorliwością kontynuował represje przeciwko chrześcijanom. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry