Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Podział pracy

  Cała ta dziedzina powinna być rozważana od strony podziału pracy. Im większy postęp techniki, tym większy podział. Na przykład fabryka Blackett-Semple-Hummert — słowo fabryka jest tu na miejscu — do produkowania  soap operas w radio. Albo fakt, że w Hollywood kompozytorowi, który pisze muzykę do filmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Urządzono zjednoczenie

  W tym nowym okresie współzawodnicy, jak to często bywa w świecie biznesu, łą-czą swoje przedsiębiorstwa. Kultura masowa przybiera barwę dwóch odmian dawnej wyższej kultury, akademizmu i awangardy, podczas gdy tę ostatnią coraz bardziej roz-wadniają elementy masowe. Powoli wyłania się, ni zimna ni...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Akademizm i awangardyzm

  Mniej więcej od roku 1930 wyższa kultura próbowała bronić się przed zalewem kultury masowej w dwojaki sposób: uprawiając akademizm, czyli starając się współ-zawodniczyć przez imitację, uprawiając awangardyzm, czyli wycofując się ze współ-zawodnictwa. Akademizm jest to kicz dla elity: podrobiona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Kultura homogenizowana

  Podobnie jak dziewiętnastowieczny kapitalizm, kultura masowa jest dynamiczną, re-wolucyjną siłą, burzącą przegrody klasy, tradycji, smaku i zacierającą kulturalnie od-rębności. Miesza i rozbełtuje wszystko razem, wytwarzając to, co można nazwać ho-mogenizowaną kulturą: od nazwy innego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

  Podział na sztukę ludową i wyższą kulturę z dość  ściśle przestrzeganą pomiędzy nimi granicą odpowiadał przegrodom wzniesionym pomiędzy zwykłymi ludźmi i ary-stokracją. Erupcja mas na polityczną widownię zniszczyła ten przedział, a skutki w kulturze są fatalne. Podczas gdy sztuka ludowa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Charakter kultury masowej

  Historyczne przyczyny rozwoju kultury masowej po roku 1800 są ogólnie znane. Demokracja polityczna i powszechna oświata złamały monopol dawnej wyższej klasy w dziedzinie kultury. Przedsiębiorcy znaleźli źródło dochodów w zaspokajaniu kul-turalnych potrzeb  świeżo przebudzonych mas, a postęp techniki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej

  Od mniej więcej stu lat kultura zachodnia jest już właściwie podwójna: obejmuje zarówno tradycyjny gatunek — nazwijmy to „wyższą kulturą” — utrwalany w podręcznikach, jak „kulturę masową”, hurtem rzucaną na rynek. Rzemieślnicy kul-tury masowej od dawna już rozwijają działalność, posługując się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt mas - Wstęp do anatomii człowieka masowego

  Jaki jest zatem ów człowiek masowy, który zdominował dziś życie publiczne — za-równo polityczne, jak i pozapolityczne? Dlaczego jest taki, jaki jest, czyli jak do tego doszło, że się takim stał? Odpowiedzieć trzeba od razu na oba pytania, bo odpowiedzi te wzajemnie się uzu-pełniają. Ludzie, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /13 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt mas - Zjawisko aglomeracji

  Jesteśmy obecnie  świadkami pewnego zjawiska, które, czy tego chcemy czy nie, stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawi-skiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro masy już na mo-cy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /17 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Idea wojny i idea umowy

  Społeczeństwom, które pojawiły się po nim, feudalizm przekazał rycerstwo skry-stalizowane w szlachtę. Klasa panująca odziedziczyła po rycerstwie dumę ze swojego zawodu wojskowego,  którego wyrazem było prawo noszenia miecza. Trzymała się tego zawodu ze szczególną siłą tam, gdzie, jak we Francji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /4 865

  praca w formacie txt

Do góry