Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Etnocentryzm

  Stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Pogląd ten manifestuje się w działalności jednostek czy organizacji, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza Sapira - Whorfa

  (inna nazwa - prawo relatywizmu językowego) - Teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiologia i semiotyka

  Nauka o znakach, w Europie nazwana semiologią a w Ameryce Północnej semiotyką. Ogólna, formalna czyli logiczna teoria języka rozumianego jako system znakowy, zajmująca się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania. Semiotyka dzieli się na trzy dziedziny:...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

  [...] Rousseau był nie tylko przenikliwym obserwatorem  życia wsi, namiętnym czytelnikiem książek podróżniczych, wytrawnym badaczem egzotycznych obyczajów i wierzeń — można nie obawiając się błędu stwierdzić,  że [...] nie istniejącą jeszcze etnologię, na całe sto lat przed jej narodzinami...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /22 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy

  Można wykazać,  że na całym  świecie, od początku jego dziejów, istniały ludy, które były w stanie przyjąć kulturę ludów innej krwi. Biologiczna struktura człowieka nie utrudnia tego w najmniejszym stopniu. Budowa nie zobowiązuje go ściśle do ja-kiejś szczególnej odmiany zachowania. Wielka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

  Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /11 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber - Narzędzie rozumienia: typ idealny

  Jakie jest jednak znaczenie takich pojęć (pełniących rolę) typu idealnego (idealty-pischen Begriffe) dla nauki doświadczalnej, jaką chcemy uprawiać? Uprzednio już podkreślaliśmy,  że myśl o tym, co być powinno, o „wzorcu”, należy starannie od-dzielić od omawianych obecnie „idealnych”, w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /8 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey - Rozumienie kultury

  Nasze działanie zawsze zakłada rozumienie innych osób; wielka część ludzkiego szczęścia wynika z naśladowanego odczuwania cudzych stanów psychicznych; cała filologia i historia opiera się na założeniu,  że to wtórne rozumienie czegoś poje-dynczego można podnosić do rangi obiektywności. Budowana na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Brzozowski - Istota kultury

  Najogólniejszy wynik filozofii krytycznej polega na rozumieniu,  że cały  świat, w jakim  żyje człowiek, sprowadzony być może do naszych zadań. To, co ludzkość uważa za rzeczywistość, jest zawsze albo zadaniem postawionym jej przez życie, albo usiłowaniem rozwiązania go i dopełnienia; albo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Beuys - Każdy artystą

  Ten nowy obraz cz ł o w i e k a [...] należy wywieść z ludzkiej kre-atywności. Teraz musze zająć się tym bliżej. Należy go wywieść z uzdolnienia, które pozwala człowiekowi być kreatorem, to znaczy: istotą twórczą. To jest właśnie zasa-da kreacji. Jak można to poznać — ba, to przecież człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /12 019

  praca w formacie txt

Do góry