Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje

  We współczesnych czasach konsumpcja nie omija żadnego aspektu ludzkiego  życia. Pojawia się w relacjach rodzinnych, społecznych, jest obecna w sferze kulturalnej  i obyczajowej, stanowi nieodłączny element codzienności. Oczywistym jest fakt, iż ze względu na różnorodność miejsc w których się pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /5 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja naturalna, społeczna i rynkowa

   Czwartym i ostatnim sposobem klasyfikacji konsumpcji jest jej rozróżnienie na konsumpcję naturalną, społeczną i rynkową. Taka kategoryzacja powstała ze względu na analizę konsumpcji z punktu widzenia pochodzenia dóbr. Ten rodzaj systematyzacji jest właściwie tylko uzupełnieniem klasyfikacji wyżej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja prywatna i publiczna

  Trzeci podział sfery konsumpcji to klasyfikacja na konsumpcję prywatną  i publiczną. W tym przypadku podstawę rozróżnienia  stanowi kryterium źródła finansowania konsumpcji.   

  Aby móc właściwie zaprezentować właściwości wspomnianych wyżej rodzajów konsumpcji, należy najpierw przedstawić samo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja indywidualna i zbiorowa

  Ten podział klasyfikacji stosowany jest w przypadku, gdy postrzegamy konsumpcję ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na tego, kto jest  jej podmiotem, czyli kto jest jej odbiorcą, konsumentem. Najogólniej, można przyjąć,  że rozróżniamy dwa rodzaje podmiotowego ujęcia konsumpcji:

  a.  konsumpcja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja dóbr materialnych i usług

  Klasyfikacja konsumpcji powodująca podział konsumpcji na konsumpcję dóbr materialnych i usług jest podyktowana przedmiotowym ujęciem konsumpcji.  Do kategorii pierwszej zaliczać będziemy wszystkie te elementy konsumpcji, które  w procesie wymiany: kupno – sprzedaż, możemy nabyć i umieścić w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka prób klasyfikacji konsumpcji

  Wszelkie próby klasyfikacji i szeregowania są zawsze zadaniem trudnym, zwłaszcza  w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem tak złożonym jak konsumpcja.

  Gwałtowność zmian oraz zasięg omawianego problemu to czynniki dodatkowo komplikujące sytuację; ze względu jednak na konieczność ułatwienia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy kupowanie stało się konsumpcją, czyli krótka historia konsumpcji

  Dzisiejsza cywilizacja to cywilizacja zmian. Zmiany te, przybierające różnorodną postać przemian społeczno – kulturowo – ekonomiczno – technologiczno – obyczajowych, dokonują się również w sferze nazewnictwa. I tak, w zależności od potrzeb, współczesne społeczeństwo określone jest mianem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /12 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

   Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /18 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko konsumpcji jako sposób na przeżycie i sposób na życie

  Spośród wielu czynników oddziałujących na przemiany społeczeństwa polskiego, jedną z centralnych ról odgrywa konsumpcja. Dokonujące się przeobrażenia społeczne, zmierzające w kierunku społeczeństwa konsumpcyjnego, prowadzą do sytuacji, w której dawne wartości ludzkie: solidarność, wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo w Polsce

  W  Polsce  istnieje kilka ośrodków kulturoznawczych, które różnią się przyjętymi celami poznawczymi, statusemontycznym  kultury, założeniami  epistemologicznymi  i  metodologią  jej badań. Niektóre szkoły lokująkulturoznawstwo w sferze badań międzydyscyplinarnych, inne podkreślają społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 438

  praca w formacie txt

Do góry