Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Ambrozja

  W starożytności pokarm bogów, często wymieniany obok nektaru, zapewniała nieśmiertelność. W literaturze chrzęść. Słowo Boże i Eucharystia niejednokrotnie są symbolicznie określane jako ambrozja.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbor philosophica, Arbor Dianae, drzewo filozofów, srebrne drzewo

  Zjawisko krystalizacyjne powstałe w wyniku zmieszania roztworu azotanu srebra z rtęcią przypominające kształtem drzewo i gałęzie; dla alchemików było symbolem i dowodem ,,rosnącej na wzór roślin natury" metali,

  Pojęcie to opisuje poza tym najczęściej dwanaście alchemicznych operacji" (calcinatio...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amen

  W żyd. nabożeństwie synagogalnym, w Nowym Testamencie, we wszystkich liturgiach chrzęść, oraz w islamie liturgiczna formuła uznania i potwierdzenia.

  W Apokalipsie Chrystusa nazywa się symbolicznie „Amen".

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetypy (gr.)

  Pratypy, zgodnie z filozofią późnego antyku praobrazy, czyli idee. istniejące w świecie duchowym. C.G. Jung zastosował to pojęcie dla określenia powszechnych i ogólnoludzkich symbolicznych postaci i obrazów, które można spotkać zarówno w marzeniach sennych, jak i mitach, baśniach itd. (nieświadomość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ametyst

  W starożytności uchodził za środek przeciwko truciźnie i pijaństwu (amehysios = nie pijany).

  W chrzęść, symbolice oznaczał pokorę, ponieważ ma barwę skromnego fiołka, jak również był symboliczną aluzją do Męki Chrystusa ( y fiolet).

  Ametyst uchodził poza tym za jeden z kamieni węgielnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arka

  W Biblii arka Noego, ostatek na którym Noe, jego rodzina i wybrane zwierzęta wyratowali się z potopu. W arce Noego widziano pierwowzór wybawienia, jakie przynosi chrzest.

  Jest ona również symbolem Kościoła, poza tym symbolizuje całość świętej wiedzy, która nie może zaginąć. C.G. Jung mówi o arce jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfa i Omega, A i n

  Początkowe i końcowe litery gr. alfabetu, które ,,zawierają" wszystkie inne litery, tym samym symbol pełni, całości, Boga i w szczególności Chrystusa, jako Pierwszego i Ostatniego (częsty motyw towarzyszący monogramowi Chrystusa). Teilhard de Chardin wykorzystał obie litery do zilustrowania swojej teorii...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abraham

  Patriarcha biblijny, często pojmowany jako postać symbolizująca nowy rodzaj ludzki; reprezentuje on wybranego przez Boga człowieka, który pobłogosławiony został spełnieniem obietnic (bogactwo, potomstwo); uchodzi poza tym za pra-wzór bezwarunkowej, posłusznej wiary i pozbawionej wątpliwości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfa

  Pierwsza litera gr. alfabetu i pierwsza litera słowa arenę = początek; zarówno w Biblii, jak i w sztuce i literaturze chrzęść., symbolizuje prapoczątek.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aigis

  Tarcza Zeusa, tarcza wykuta przez Hefajstosa, w środku przedstawienie głowy Gorgony (Gorgoneion). Na podstawie złych interpretacji etymologicznych w posthomeryckich opowiadaniach uważano, że była ona obciągnięta skórą -"kozy Amaltei; Zeus pożyczał ją m.in. Atenie.

  Eglda była symbolem opieki bogów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt

Do góry