Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Dąb

  U wielu ludów indoeurop. drzewo święte. W Grecji (w szczególności w Dodonie) było poświęcone Zeusowi, u Rzymian Jowiszowi, a u Germanów Denarowi, przede wszystkim ze względu na swą majestatyczną postać i na właściwość przyciągania piorunów.

  Z powodu twardości i trwałości drewna już od czasów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czosnek

  U wielu ludów, przypuszczalnie ze względu na jego mocną woń, którą symbolicznie interpretowano jako siłę odstraszającą, uchodził za środek przeciwko złemu spojrzeniu i przeciwko złym duchom, w Europie Środk. także w szczególności przeciwko wampirom. W Grecji już samemu wypowiedzeniu słowa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deesis

  Przedstawienie Chrystusa tronującego jako Sędzia Świata między Marią a Janem Chrzcicielem, którzy orędują za dusze ludzi; często symbolicznie uproszczone przedstawienie Sądu Ostatecznego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czółno, barka, łódź

  Często jest symbolem przejścia z królestwa żywych do królestwa zmarłych (lub odwrotnie); spotykamy je w mitologicznych wyobrażeniach bardzo wielu ludów. W mit. gr. np. przewoźnik Charon przeprawia zmarłych w czółnie przez graniczą rzekę do świata podziemnego (Styks lub Acheron).

  Wg wyobrażeń egip. bóg...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterdzieści

  W Biblii liczba oczekiwania, przygotowania, pokuty, postu lub kary; wody potopu pokrywały ziemię przez 40 dni i 40 nocy; Mojżesz czekał na Górze Synaj 40 dni i 40 nocy zanim otrzymał tablice z przykazaniami; miasto Niniwa, by uniknąć kary, odprawiało pokutę przez 40 dni; wędrówka Izraelitów przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czternaście

  W chrzęść, myśleniu symbolicznym ma znaczenie jako podwojenie świętej liczby siedem; liczba dobroci i miłosierdzia, dlatego np. liczba 14 pomocników w potrzebie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery

  Jako liczba-symbol pozostaje w ścisłym związku z kwadratem i krzyżem. Jest liczbą 4 stron świata i tym samym 4 głównych wiatrów, 4 pór roku, 4 żywiołów (ogień, woda, powietrze, ziemia), 4 temperamentów, 4 rzek rajskich, 4 Ewangelistów, 4 faz życia (dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, starość)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrkiel

  Jako instrument projektowych. kreślarskich zdolności jest symbolem aktywnej siły stwórczej i umysłowej rozwagi, roztropności. sprawiedliwości, umiarkowania i prawdy; atrybut różnych nauk i ich personifikacji, jak np. geometrii, astronomii, architektury, geografii.

  Połączenie cyrkla z ywęgielnicą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cień

  Z jednej strony przeciwieństwo światła; pod tym względem np. aspekt zasady in ( yin i jang); z drugiej — rodzaj odbicia (podobizny) każdego zjawiska fizycznego i tak też cień często jest interpretowany jako określona istotna forma ziemskich postaci; często, np. W Afryce, uchodzi za drugą, pokrewną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek

  Człowiek sam, jak również części i fazy rozwoju ciała ludzkiego pojawiają się w wielu kulturach jako symbol związków pozaludzkich. Rozpowszechniona jest interpretacja człowieka jako mikrokosmosu w analogii do wszechświata (makrokosmosu).

  Bardzo często spotykamy przyporządkowania części ciała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt

Do góry