Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Qumran, Chirbet Qumran

  Stanowisko archeologiczne na skalnej platformie w odległości dwóch kilometrów od połnocno-zachodniego brzegu Morza Martwego. Prace wykopaliskowe, rozpoczęte po znalezieniu w pobliskich grotach tzw. rękopisów znad Morza Martwego, ujawniły wielkie ruiny zespołu budowli przeznaczonych dla ludzi żyjących...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabini

  Nazwa pochodzi od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego ..mistrz". Wyraz ten. którego istnienie potwierdzone jest od I wieku, określa człowieka biegłego w Prawie żydowskim. Scribae („pisarze", czyli uczeni w Piśmie), o których mówią Ewangelie, mieszczą się w tej kategorii. Rabini kształcili się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rawenna

  Miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Adriatykiem (Portus Classis); dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. Jej piękne budowle kościelne prawie wszystkie pochodzą z czasów bizantyjskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr

  Rybak z Galilei, następnie jeden z Dwunastu, w Ewangelii przedstawiony jako ich zwierzchnik; jego prawdziwe imię brzmiało Szymon. Piotr - greckie Petros, odpowiednik aramejskiego Kepha - jest przydomkiem, który mu nadał Jezus i który czynił go opoką Kościoła. Jego prymat w kolegium apostolskim przetrwał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poncjusz Piłat

  Prokurator Judei w latach 26 do 36; wydał wyrok śmierci na Jezusa. Ewangelie wyraźnie usiłują zmniejszyć jego udział w tym procesie i przedstawiają go jako człowieka życzliwego i sprawiedliwego, lecz słabego, który uległ naciskowi opinii i władzy żydowskiej i wbrew swojej woli skazał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagoreizm

  System filozoficzno-religijny stworzony przez Pitagorasa, który żył w VI wieku p.n.e. w Krotonie, w południowej Italii. Założył tam rodzaj zgromadzenia, którego członkowie podlegali surowej dyscyplinie, wymagającej klasztornego milczenia i wegetariańskiego sposobu odżywiania się.

  Głosił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poppea

  Kochanka Nerona, którą poślubił on w 62 roku. Tacyt nie wspomina o jej sympatii do Żydów, natomiast Józef Flawiusz, który podczas pobytu w Rzymie uzyskał u niej uwolnienie kapłanów jerozolimskich uwięzionych przez prokuratora Festusa, wyraźnie mówi, że była „bogobojna", i używał jej wpływów u...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pliniusz Młodszy

  II wiek, pisarz łaciński, siostrzeniec Pliniusza Starszego; studiował retorykę w Rzymie u Kwintyliana. przeszedł tradycyjny CLII sus honorum i zakończył karierę i żywot jako namiestnik Bitynii. Pozostawił dziesięć ksiąg listów, dających żywy obraz społeczeństwa jego czasów.

  Księga X zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porfiriusz

  Urodzony ok. 233 rok w Tyrze, zmarł ok. 304 r. prawdopodobnie w Rzymie, filozof neoplatoński, uczeń filologa Longina, a przede wszystkim filozofa Plotyna (napisał O życiu, działalności i pismach Plotyna i wydał jego dzieła).

  Podejmuje w zasadzie doktrynę Plotyna i jako przedmiot rozważań...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plotyn

  ok. 205-ok. 269 roku, grecki filozof neoplatoński, urodzony w Egipcie; kształcił się w Aleksandrii u Amoniusza Sakkasa. Podróżował po Wschodzie, a potem, w roku 244, otworzył szkołę w Rzymie, gdzie wywierał wielki wpływ dzięki swojej rozległej wiedzy, głębi myśli, ascetycznej surowości życia i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt

Do góry