Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Świątynia w Jerozolimie

  Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symmach, Quintus Aurelius Symmachus

  Pochodził z arystokracji rzymskiej, był prefektem Rzymu w 384 roku, konsulem w 391 roku. Poganin wierzący, ale tolerancyjny. Pisarz, któremu brak oryginalności i pogłębienia, nie zasłużył na pochlebną opinię, jaką miał u współczesnych. Pozostawił Listy w dziesięciu księgach i raporty urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodocjon

  Żydowski tłumacz Biblii, rodem z Efezu. Wspomniany wraz z Akwilą przez świętego Ireneusza, który nazywa go prozelitą. Zdaje się, że tłumaczenia dokonał ok. połowy II wieku. Orygenes włączył je do swojej Hexapla. Za podstawę miało ono Septuagintę, z tendencją do większej wierności wobec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary Testament

  Pierwsza, znacznie obszerniejsza część Biblii chrześcijańskiej. Tradycja żydowska dzieli składające się na nią pisma na trzy grupy: Pięcioksiąg; księgi proroków, do których obok ksiąg prorockich w ścisłym znaczeniu tego słowa należą księgi prorockie wtóre, niektóre księgi historyczne spoza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulpicjusz Sewer

  ok. 360-ok. 425 roku, chrześcijański pisarz łaciński, urodzony w Akwitanii. Zdobył wielki rozgłos jako adwokat, zanim w 398 roku porzucił świat za przykładem swego przyjaciela Paulina z Noli. Mało krytyczny, ale pełen entuzjazmu autor żywota świętego Marcina z Tours, zyskał dzięki tej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swetoniusz

  ok. 75-ok. 160 roku, rzymski pisarz i erudyta, sekretarz Hadriana; później popadł w niełaskę. Z jego obfitej twórczości pozostały, [oprócz fragmentów De viris illustńbus - Żywoty sławnych mężów], kompletne biografie 12 cezarów (od Cezara do Domicjana), Żywoty cezarów, opublikowane w 120 roku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sybillińskie Księgi, Sybillińskie Wyrocznie

  Tradycja grecko-rzymska znała natchnione kobiety, Sybille, które miały dar proroczy. Było ich w końcu dziesięć, w różnych miejscowościach. Najsłynniejsza była Sybilla w Kurne koło Neapolu; wspomina o niej Wergiliusz w Eneidzie. Oficjalny zbiór wyroczni Sybillińskich (Księgi Sybillińskie)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starsi

  Po grecku presbyttroi; w pierwotnym Kościele nazywano tak pewną kategorię wiernych, wyznaczanych według kryterium wieku i sprawujących odrębne funkcje, prawdopodobnie administracyjne, w gminach. Według Dziejów apostolskich Starsi istnieli już, obok Dwunastu, we wspólnocie jerozolimskiej.

  Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Setianie

  Sekta gnostycka z II wieku, opisywana przez wielu herezjologów starożytności; do niej odnoszą się niektóre dokumenty znalezione w Nag Hammadi. Nazwa pochodzi od patriarchy biblijnego Seta, który w spekulacjach tej sekty zajmował centralne miejsca. Możliwe, że setianie łączyli tę postać biblijną z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sewer Aleksander

  [Marcus Aurelius Severus Alexander, 208-235 rok], cesarz rzymski, ostatni z dynastii Sewerów, syn Julii Mammei i jej drugiego męża Gesjusza Marcjana.

  Przez całe swoje panowanie (222-235 r.) był pod wpływem matki, która faworytów ekscentrycznego i rozwiązłego Heliogabała zastąpiła oddanymi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt

Do góry