Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - POWSZECHNIE WYSUWANE ZARZUTY

  Głównym zarzutem jest monoteizm utożsamiany z ateizmem. Formułowano to oskarżenie wielokrotnie, zarówno przeciwko Żydom, jak i chrześcijanom. Samo w sobie ma ono jednak znaczenie dość teoretyczne. Poganie mają chrześcijanom za złe nie tyle ich wiarę, choć wydaje się im ona tak dziwaczna, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKI CZY GRECKI? SZKOŁA KOMPARATYSTYCZNA

  Żydowski z urodzenia, grecko-rzymski przez adopcje., pierwotny chrystianizm stawał przed światem starożytnym obarczony bagażem pojęć i rytów odziedziczonych po judaizmie, a przekształconych przez Chrystusa i jego pierwszych uczniów w myśl fundamentalnych zasad nowej wiary. Ale jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - OFENSYWA INTELEKTUALISTÓW

  Tak więc nie na tym polegały specyficzne zarzuty formułowane przez starożytną inteligencję. Kiedy je czasem podchwytywała, działo się tak dlatego, że chrystianizm z góry już budził w niej odrazę. Istotnie, obserwujemy u niektórych jej przedstawicieli wrogie reakcje, instynktowne lub przemyślane...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAWEŁ I MISTERIA POGAŃSKIE

  Jednakże, zdaniem Pawła, w jeszcze większym stopniu niż zbawcze poznanie prawdziwą wolność zapewni chrześcijaninowi mistyczne zjednoczenie z Chrystusem. W tym punkcie nauka Pawła zbliża się do religii misteryjnych czy też do jakiejkolwiek formy gnozy. Przeciwstawiając się tajemnicom pogańskim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODBÓJ RZYMSKI I ZJEDNOCZENIE KULTUROWE

  Podczas gdy judaizm spragnionym prawdy duszom proponował swoją wiarę w jedynego Boga i surowość swojego Prawa, w starożytnym świecie działały inne jeszcze siły, które również torowały drogę chrystianizmowi.

  Efemeryczne cesarstwo Aleksandra, następnie monarchie hellenistyczne, jakie zrodziły...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKRETYZM RELIGIJNY

  Zjednoczeniu politycznemu i kulturowemu świata śródziemnomorskiego towarzyszy również znaczne ujednolicenie religijne. Wyjąwszy Palestynę, której kolejni władcy potrafili, z jedynym wyjątkiem Antiocha IV Epifane-sa, ocenić i zaakceptować jej szczególną sytuację, wszystkie ludy zjednoczone pod...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁY FILOZOFICZNE

  Z wielkich greckich szkół filozoficznych najsłabsze było zapewne w epoce, którą się zajmujemy, oddziaływanie epikureizmu. Zwłaszcza w początkach chrześcijaństwa praktycznie nie odgrywał on żadnej roli. Jego ściśle materia-listyczna koncepcja świata, zrodzonego z zetknięcia się atomów, które...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /22 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTY MISTERYJNE

  Misteria na pewno nie były czymś nie znanym w świecie klasycznym. Misteria eleuzyńskie stanowiły integralną część religii greckiej, która uznawała również, w sposób mniej oficjalny, misteria orficko-dionizyjskie. Niemniej prawdą jest, że najgłębszy wpływ miały i najszerzej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA POLITYCZNA PALESTYNY

  Kiedy pierwsi misjonarze chrześcijańscy wyruszyli, aby głosić ewangelię poza Palestyną, drogę mieli już utorowaną. Energiczna i skuteczna propaganda żydowska zjednała już dla monoteizmu, jak się wydaje, dość wielu pogan. W łonie samego pogaństwa pod różnorodnością kultów działały już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYKULARYZM I UNIWERSALIZM

  Tak więc Izrael, mający stale w Palestynie i poza jej granicami kontakty z ludami pogańskimi, w sytuacji tego nowego układu stosunków zmuszony został do zrewidowania swojego stanowiska wobec ludności nie żydowskiej. Dążenia biegły tutaj dwoma sprzecznymi ze sobą torami. Z jednej strony możemy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 020

  praca w formacie txt

Do góry