Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  TERTULIAN I RADYKALIZM ANTYFILOZOFICZNY

  W pięćdziesiąt lat po Justynie inny apologeta, Tertulian, ojciec literatury chrześcijańskiej w języku łacińskim, formułował krańcowo różny pogląd na stosunek pomiędzy chrystianizmem a pogańską tradycją filozoficzną, pisząc: „Cóż jednak mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Kościół z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER I ARGUMENTY POLEMIKI ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Oskarżenia te podzielić można na trzy wielkie grupy. Jedne są natury historycznej i egzegetycznej, inne mają charakter polityczny i moralny, jeszcze inne — metafizyczny. Często odnoszą się równocześnie do judaizmu i chrystianizmu. Dotyczy to zwłaszcza krytyki objawienia biblijnego, na które obie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /20 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKIE SAKRAMENTY I ICH ODPOWIEDNIKI

  To mistyczne połączenie dokonuje się dzięki łasce Bożej, która rodzi wiarę. Ale wiara ugruntowuje się przez obrzędy; jednocząc wiernego z Kościołem, umacniają one równocześnie tę pewnego rodzaju współistotowość z Chrystusem, którego ciałem [mistycznym] jest Kościół. Chodzi tutaj przede...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - SPRZECZNOŚCI I POKREWIEŃSTWA

  Trudno byłoby sformułować jakąś ogólną ocenę tych różnorodnych zarzutów. W oczach nowoczesnego badacza mają one bardzo różne znaczenie i zasięg. Zastanawia nas na przykład ostry zmysł krytyczny Porfiriusza, który analizuje Pismo i dochodzi do wniosków wyprzedzających o prawie dwa tysiące lat...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /23 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAWEŁ I JUDAIZM HELLENISTYCZNY

  Dwa czynniki wyznaczają u Pawła, a ogólniej biorąc w pierwotnym chrystianizmie, dokładne granice wpływom pogańskim: tradycja biblijna i żydowska, której Apostoł ściśle się trzyma, oraz fakt historyczny - pojawienie się Chrystusa. Wykarmiony na Starym Testamencie, na nim też opiera Paweł swój...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKALIPTYKA

  Otoczone nieufnością, zawiścią i jawną wrogością świata rzymskiego, chrześcijaństwo przeciwstawia mu dwojaką reakcję. Raz odpowiada na nienawiść nienawiścią i bez żadnych względów i zastrzeżeń odrzuca kulturę występną w samej swojej zasadzie oraz ustrój polityczny, który jej broni; to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTA EWANGELIA. HELLENIZM I ESSENIZM

  Zagadnienia, jakie nasuwa myśl Pawła, pojawiają się również w dosyć podobnych formach, gdy sięgniemy do czwartej Ewangelii. Literatura, jaką poświęcono tej enigmatycznej księdze, którą tradycja przypisuje apostołowi Janowi, ale której autora nie udało się zidentyfikować z całkowitą pewnością...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGETYKA

  Ten pesymistyczny i do gruntu negatywny pogląd na stosunki pomiędzy Kościołem a cesarstwem wydaje się opinią ludzi zacofanych. W poprzednim stuleciu Meliton z Sardes w apologii zwróconej do Marka Aureliusza, przeciwnie, kładzie nacisk na opatrznościową zbieżność w czasie początków...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC CESARSTWA I OPINII PUBLICZNEJ

  Stosunki pomiędzy Kościołem a społeczeństwem nie mogły nie nastręczać problemów groźnych i praktycznie nierozwiązalnych. „Starożytna civi-tas” - jak to wykazał Fustel de Coulanges w swojej słynnej książce - oparta była na podstawach religijnych, to znaczy na pogaństwie. Twierdzenie to odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULT CESARZY

  Należy wspomnieć o jeszcze jednym składniku religii pogańskiej, jaki pojawił się w początkach naszej ery: był nim kult cesarzy. W swojej formie rzymskiej zrodził się równocześnie z pryncypatem i wnet stał się jedną z największych sił pogaństwa. Głównych jego korzeni szukać należy w wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 504

  praca w formacie txt

Do góry