Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  WIARA INTELEKTUALISTÓW

  Pod koniec II wieku Kościół chrześcijański, który nieustannie powiększa swoje zdobycze, ma przed sobą poważne problemy do rozwiązania. Musi się bronić co najmniej na trzech frontach jednocześnie. Opinia przedstawicieli pogaństwa, coraz bardziej zaniepokojona i wroga w miarę postępów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE, GENUS TERTIUM

  Obronie chrześcijaństwa często towarzyszyły ataki, nieraz niezręczne lub uwłaczające, skierowane przeciwko tradycyjnej religii. Krytyki i wyroki potępiające, ferowane przez apologetów, zgadzały się w wielu punktach ze zdaniem filozofów albo czerpały z nich temat. Ale pod piórem apologetów były to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

  Duch chrześcijańskiego uniwersytetu w Aleksandrii znalazł wierne odbicie w dziełach zarówno Klemensa, jak Orygenesa. O życiu Klemensa mamy skąpe wiadomości. Urodzony prawdopodobnie w Atenach, wiele podróżował po greckim świecie, po czym osiadł w Aleksandrii. Był uczniem Pantena i, jak się zdaje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /19 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHODZENIE GNOSTYCYZMU

  Porównywane od samego początku ze sposobem myślenia i religijnymi formami hellenizmu chrześcijaństwo usilnie starało się od nich odciąć. Ale również od początku ulegało ich sile przyciągającej. Wpływ ten precyzuje się i umacnia w miarę, jak chrystianizm werbuje sobie coraz mniej zwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORYGENES

  Sławę Klemensa zaćmiła chwała Orygenesa, który, jak się wydaje, nie był jego uczniem, ale objął po nim kierownictwo szkoły, będącej już wtedy oficjalną instytucją Kościoła aleksandryjskiego. W odróżnieniu od Klemensa, Orygenes od urodzenia był chrześcijaninem. Działalność nauczycielską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /18 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE CECHY GNOZY

  Kościelni pisarze starożytności dostrzegali w gnostycyzmie tylko herezję chrześcijańską o wielu obliczach. Wychodząc z założenia, że prawda musi być wcześniejsza od fałszu, który stanowi jej zniekształcenie, i że podana została w nauce Chrystusa i apostołów, widzieli oni w mnogości systemów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZM I FILOZOFIA - PIERWSZE ALARMY

  Rodzący się chrystianizm szybko natrafił na różnorodne przeszkody, i to iuż w okresie apostolskim; najpierw był to konflikt z religijną władzą żydowską, a następnie z władzą rzymską, którą zaalarmowała prawdopodobnie opinia pogańska. Proces i śmierć Jezusa stanowią pierwszy akt polityki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM I MARCJONIZM

  Nie tu miejsce na wyjaśnianie trudnych zagadnień początków gnozy i gnostycyzmu czy też przeprowadzanie szczegółowej analizy jednego lub wielu systemów gnostyckiech wieku II. których ziemią wybraną był, jak się wydaje, Egipt; na ich tle ze szczególną wyrazistością rysują się nauki Karpokratesa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCY I SPOŁECZEŃSTWO POGAŃSKIE

  Gnostyeyzm stanowił dla Kościoła niebezpieczeństwo bardzo poważne i wielopostaciowe. Odcinając ehrystianizm od jego korzeni biblijnych, od Starego Testamentu, pozbawiając Chrystusa jego realności materialnej, aby mu pozostawić tylko pozór człowieczeństwa, i odrzucając wcielenie, gnostycy odbierali...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUSTYN I TENDENCJA HARMONIZUJĄCA

  Justyn, któremu zawdzięczamy obszerne dzieło polemiczne w duchu antyżydowskim, Dialog z Żydem Trytonem, urodził się w Samarii, w rodzinie pogańskiej. Przyjął chrystianizm u kresu poszukiwań, przechodząc przez główne greckie szkoły filozoficzne. Naprzód terminował u mistrza stoika, ale wnet go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 055

  praca w formacie txt

Do góry