Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  INTELEKTUALIŚCI

  Następca Juliana, Jowian, okrzyknięty cesarzem przez dowódców armii, był chrześcijaninem. Jeśli mamy wierzyć historykowi Kościoła Sokratesowi, byłby on wszczął jakąś akcję represyjną przeciwko pogaństwu, a przede wszystkim ponownie zabronił publicznego składania ofiar, ale umarł po zaledwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC PRZEŚLADOWAŃ

  W roku 305 Dioklecjan pod wpływem Galeriusza zrzekł się władzy, a z nim, jak było przewidziane, ustąpił jego kolega Maksymian. Ich dwaj cezarowie zostali augustami i dodano im dwóch nowych cezarów, których wybrał Galeriusz: Sewera dla Zachodu, a Maksymina Daję dla Wschodu.

  Na Zachodzie wytworzyła...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOKRACJA RZYMSKA

  Tymczasem najlepiej zorganizowanym, a w rezultacie i najsilniejszym ośrodkiem oporu pogańskiego pozostaje stara stolica. Zdaje się, że na Rzym przypadał największy procent pogan, choć oczywiście nie możemy tutaj podawać jakichkolwiek liczb. Szczególnie dużo pogan jest wśród arystokracji i w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRÓCENIE KONSTANTYNA

  Akt powszechnie nazywany edyktem mediolańskim rozpoczyna nowy okres w historii stosunków pomiędzy Kościołem a cesarstwem rzymskim. Odtąd chrześcijaństwo z woli rządzących znajduje się naprawdę na równej stopie z religią pogańską. Równowaga ta niedługo zresztą zostanie zachwiana z uszczerbkiem dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOZYCJA LITERACKA PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSTWU

  Czytając Makrobiusza dziwimy Się, że nie czyni on żadnej wzmianki o chrześcijanach. Na pewno jest to zamierzone. W ten sposób wyraża się jego wyniosła pogarda dla wrogiej religii: udaje, że jej nie dostrzega. Panegiryki, oficjalne przemówienia ku czci różnych cesarzy, również milczą na temat...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RELIGIJNA KONSTANTYNA

  Chrystianizm Konstantyna stawał się coraz bardziej widoczny w czasie kryzysu poprzedzającego konflikt, w miarę jak umacniała sięantychrześcija-ńska postawa jego rywala. Odtąd nie potrzebował już go oszczędzać. W tym wypadku zarówno polityka, jak wewnętrzne przekonanie skłaniały go, aby...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAJAN I CHRZEŚCIJANIE

  Sytuacja wyjaśnia się na początku wieku II, za rządów Trajana. List Pliniusza Młodszego, który był przyjacielem cesarza i z jego woli został namiestnikiem prowincji Bitynii, po raz pierwszy jasno i ściśle wysuwa problem chrześcijański (111-112 r.). List ten, wraz z odpowiedzią Trajana, do którego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA POGAŃSTWA

  Jednakże nas interesuje u apologetów obu rodzajów nie tylko to, co oni myślą i mówią o filozofii. Poprzez mowy obrończe, jakie jedni i drudzy wygłaszają na rzecz chrześcijaństwa, wysuwają oni zagadnienie ogólniejsze, sprawę stosunków pomiędzy Kościołem a społeczeństwem starożytnym. W tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJA ORTODOKSYJNA

  Rozważany sam w sobie gnostyeyzm był tylko epizodem w dziejach starożytnego Kościoła. Trudno nam dokładnie określić, jak znaczne były jego sukcesy. W pewnym okresie dość pokaźne, aby zaniepokoić władzę kościelną, nie trwały jednak długo. Różnorodne systemy gnostyckie mogły oczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA SPOŁECZEŃSTWA POGAŃSKIEGO

  Dzieci, stwierdza Justyn, bywają niekiedy wychowywane „wyłącznie na rozpustę; a podobnie istnieje w każdym narodzie cała rzesza kobiet, dwu-płciowców, bezwstydników, gotowych do tego rodzaju potworności. Justyn oskarża władców, że oficjalnie uznają rozpustę: „I z tego wy ciągnicie zyski, dochody i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 555

  praca w formacie txt

Do góry