Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Tacyt [Publius Cornelis Tacitus]

  ok. 55-ok. 120 roku, historyk rzymski. Przebył wszelkie szczeble senatorskiego cursus honorum i historii poświęcił się dopiero w ostatnich dwudziestu latach życia. Dzieje (Historiae), częściowo zaginione, dotyczyły historii najnowszej, okresu od śmierci Nerona do śmierci Domicjana. Roczniki (Annalcs)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm

  Termin, który po raz pierwszy występuje u Plutarcha; zrazu oznaczał federację miast kreteńskich. Historycy nowożytni określają nim łączenie się lub wzajemne przenikanie się religii, rytów, wierzeń, postaci bogów, początkowo odrębnych. Zjawisko synkretyzmu jest charakterystyczne dla życia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talmud

  Nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa lamad, które znaczy,,uczyć się". Jest to obszerny zbiór komentarzy do Prawa Mojżeszowego, które reguluje nauczanie różnych szkół rabinackich w pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej.

  Istnieją dwie redakcje tej księgi: Talmud palestyński, mylnie nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syria

  Zdobyta przez Aleksandra Wielkiego, utworzyła rdzeń państwa Seleucydów, a po kampaniach Pompejusza stała się prowincją rzymską w 64 roku p.n.e. Septymiusz Sewer podzielił ją na Syrię, Fenieję i Celesyrię.

  Palestyna, którą starożytni autorzy nieraz uważali za część Syrii, została, po jej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tars

  Od czasów Pompejusza stolica rzymskiej prowincji Cylicji, już w epoce hellenistycznej był ważnym ośrodkiem życia umysłowego i ruchu handlowego. Tu urodził się i otrzymał początkowe wykształcenie święty Paweł. Chrystianizm pojawił się tutaj w I wieku, może już w czasach apostolskich. Diodor z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepan

  Członek gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, zwierzchnik grupy Siedmiu. Kolegium Siedmiu, o którym Dzieje apostolskie mówią, że wyznaczone zostało przez Dwunastu do zajmownia się zarządem Kościoła jerozolimskiego, w rzeczywistości było, zdaje się, elementem kierowniczym grupy hellenistów, z których...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taurobolium

  Obrzęd kultu [Mitry], Attysa i Kybele; polegał na złożeniu w ofierze byka, którego krew, ściekając poprzez plecioną kratę na wtajemniczanego leżącego w rowie, pierwotnie miała mu udzielać energii życiowej zwierzęcia. Następnie sens obrzędu uległ sublimacji. Nabrał wartości oczyszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Mag

  Postać taumaturga z czasów apostolskich, urodzonego w Samarii, wciąż jeszcze dosyć tajemnicza.

  Według Dziejów apostolskich próbował uzyskać od apostołów za pieniądze dar czynienia cudów, stąd nazwą symonii określa się kupczenie godnościami kościelnymi i darami duchowymi. Według Justyna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symmach

  II wiek, judeochrześcijański tłumacz Biblii. Jego greckie tłumaczenie, którego celem było wyrugowanie Septuaginty, figurowało w Hexapla Orygenesa. Euzebiusz, który nazywa go ebionitą, znał ponadto Komentarze Symmacha, które usiłowały uzasadnić jego heretycki pogląd na Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temistiusz

  ok. 347-388 roku, filozof i retor grecki z Konstantynopola. Poganin dość tolerancyjny, zdobył łaskę Konstantyna II i Konstancjusza, ale z radością powitał rządy Juliana Apostaty. Największe sukcesy odnosił wszakże za Teodozjusza, który polecił mu wychowanie swego syna Arkadiusza i nadał wysokie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry