Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  PUSTELNICY I CENOBICI

  Monastycyzm pojawił się i rozwinął najpierw we wschodnim Egipcie. Ściślej mówiąc, zrodził się w Egipcie jako inny przejaw tego chrystianizmu koptyjskiego, który w dziedzinie teologicznej wyraził się w monofizytyzmie. Szybko jednak rozrósł się w różnych kierunkach i zależnie od miejsca i czasu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALARSTWO W KATAKUMBACH

  Trzeba tutaj stwierdzić, że od początku tematyka tego malarstwa jest bardzo odmienna. Oczywiście, twórcy chrześcijańscy czerpią wątki ze Starego Testamentu. Ale również wielu tematów dostarcza im ewangelia. Gdy chodzi o przedstawienia symboliczne i jeśli nie są one bezpośrednim odtworzeniem motywów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AMBROŻY I ŚWIĘTY HIERONIM

  Chrześcijaństwo łacińskie, które wraz ze świętym Augustynem chlubnie wysuwa się na pierwszy plan, za panowania Teodozjusza ma tylko dwóch wybitnych przedstawicieli: świętego Ambrożego i świętego Hieronima. Ambroży nie jest ani pisarzem, ani jakimś wyjątkowo głębokim myślicielem. Ten wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W SPOŁECZEŃSTWIE I W KOŚCIELE

  Jest rzeczą zrozumiałą, że ten rozwój życia klasztornego, tak bujny z końcem wieku IV w całym cesarstwie, ściągnął na siebie uwagę ówczesnych. Jest to jedno z najważniejszych zjawisk epoki i cała opinia zdaje sobie z tego sprawę. Mnisi byli, podobnie jak piramidy, jedną z osobliwości Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

  Jeżeli cofnąwszy się w czasie przyjrzymy się najstarszym dziełom sztuki chrześcijańskiej, stwierdzimy, że noszą one na sobie bardzo wyraźny wpływ, jeśli nie pojęć pogańskich, to przynajmniej świeckich wzorów. W tej dziedzinie szczególnie owocne jest przestudiowanie rzeźby, gdyż ta forma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /17 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISARZE CHRZEŚCIJAŃSCY. POKOLENIE KONSTANTYNA

  Nie możemy sporządzić tutaj pełnego i szczegółowego bilansu literatury chrześcijańskiej IV wieku. Należy jednak dokonać chociażby krótkiego jej przeglądu i w paru słowach scharakteryzować głównych jej przedstawicieli. Utrzymuje się dwujęzyczność cesarstwa: literatura łacińska rozwija się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁOŚCI POGAŃSKIE

  Jednakże nawrócenie się Konstantyna i powstanie państwa chrześcijańskiego, którego władcy w swojej polityce coraz bardziej sprzyjali Kościołowi, nie zburzyły od razu fundamentów antycznego społeczeństwa i jego cywilizacji. Nic się zasadniczo nie zmieniło w sposobie jego życia i strukturach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /18 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULT MĘCZENNIKÓW

  Wielkanoc i Pięćdziesiątnica, Boże Narodzenie i Epifania są to święta uzupełniające się parami. Pod koniec IV wieku stanowią one w całym chrześcijaństwie punkty wytyczne roku liturgicznego. W dzielących je okresach mieszczą się inne święta. Często mają one charakter lokalny i sens ich jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORTODOKSJA I HEREZJA. POCZĄTKI TEOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Chociaż w cesarstwie pokonstantyńskim tak widoczne były pozostałości pogaństwa i tak wielkie poczyniono mu ustępstwa, nie należy jednakże przeceniać ich znaczenia. Kiedy spojrzymy na nie z perspektywy czasu, okazują się w rezultacie dosyć powierzchowne. Świadczą tylko, że chrześcijaństwo nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELGRZYMKI

  Zarówno judaizm, jak pogaństwo dobrze znały tę pobożną praktykę. Świątynia jerozolimska ściągała z okazji wielkich świąt kalendarzowych, zwłaszcza Paschy, wielkie tłumy, na pewno dochodzące do dziesiątek tysięcy, przybyłe nie tylko z najodleglejszych okolic Palestyny, ale również ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 391

  praca w formacie txt

Do góry