Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Adonis

  Syryjski bóg wegetacji roślinnej. Grecka i rzymska forma jego imienia wywodzi się z semickiego wyrazu adon-i (co oznacza ..mój pan"), który początkowo mógł się odnosić do różnych bóstw.

  W tym wypadku chodzi o Tammuza. zazwyczaj występującego wraz z boginią Asztarte. Kult Adonisa, a biorąc ogólniej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS CESARSTWA

  Oczywiście próżną rzeczą jest zastanawiać się, co by było, gdyby chrystia-nizm się w ogóle nie pojawił. W każdym jednak razie można sądzić, że sprawy nie potoczyłyby się zbyt odmiennym trybem. Dziś wydaje się nam, że istotnych przyczyn choroby, na jaką cierpiało cesarstwo i na którą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /7 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Wielki

  356-323 rok p.n.e., król Macedonii; zniszczył państwo perskie i podbił wszystkie jego terytoria az ' do północno-zachodnich Indii. Mimo przedwczesnej śmierci -w trzydziestym trzecim roku życia - i mimo że jego olbrzymie państwo zostało następnie podzielone, Aleksander zasadniczo wpłynął na dalszy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcjanizm

  Doktryna odmawiająca Jezusowi natury boskiej. Według adopcjanizmu nie był on odwiecznie Synem Bożym, ale stał się nim, gdy w chwili chrztu zstąpił na niego Duch Boży. W następstwie tej adopcji Jezus został po zmartwychwstaniu umieszczony po prawicy Bożej. Doktryna adopcjan opiera się, biorąc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

  Problem ten ma jeszcze inne aspekty. Często twierdzono, że istnienie silnie zorganizowanego i zhierarchizowanego Kościoła samo przez się było niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa, ponieważ podkopywało jego jedność duchową i osłabiało spójność, budując i przeciwstawiając struktury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aelia Capitolina

  Nazwa pogańskiego miasta, kolonii rzymskiej, wzniesionej na miejscu zburzonej Jerozolimy przez t> Hadriana. Edykt nakazujący budowę tego miasta wokoło świątyni Jowisza stał się jedną z przyczyn drugiego powstania żydowskiego (132-135 r.). Gdy powstanie stłumiono, miasto zostało rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNACJONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI A PATRIOTYZM RZYMSKI

  Jednakże z innego punktu widzenia chrześcijaństwo stanowi zagrożenie dla cesarstwa, ale sprawa ta z całą ostrością występuje dopiero w okresie pokonstantyńskim, gdy Kościół, już prawdopodobnie zyskawszy większość i silny dzięki poparciu władzy świeckiej, chce traktować z państwem jak równy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka Północna

  Nie umiemy ustalić daty pojawienia się chrześcijaństwa w Afryce Północnej. Tradycje mówiące o apostolskim pochodzeniu Kościoła afrykańskiego nie mają uzasadnienia historycznego i w starożytności wspominali o nich jedynie chrześcijańscy autorzy z Afryki Możliwe że misjonarze przvbvli ze Wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT WIDZENIA HISTORYKÓW NOWOŻYTNYCH

  Z kolei nowożytni historycy również zastanawiali się, jakie były przyczyny upadku i ostatecznej klęski Rzymu, jego władzy i kultury. Szukali ich wszędzie, raz na zewnątrz i w najazdach barbarzyńskich, to znowu wewnątrz cesarstwa, i wtedy znajdowali je w zepsuciu obyczajów, wzrastającej a nieprawej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I KLĘSKI DZIEJOWE. OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN

  Zwycięstwo chrześcijaństwa nieznacznie wyprzedziło upadek cesarstwa rzymskiego. W roku 395, ze śmiercią Teodozjusza, zanika ostatecznie jedność cesarstwa: cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie, odtąd zupełnie odrębne, nigdy już do siebie nie powrócą. Na Wschodzie Bizancjum, pomimo burz i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 089

  praca w formacie txt

Do góry