Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Antoninowie

  Imię nadane sześciu cesarzom rzymskim, którzy panowali od 96 do 192 roku. Dynastia, oparta na systemie adopcji, wzięła nazwę od Antonina Piusa. Tylko ostatni jej przedstawiciel, Kommodus, był rodzonym synem swego poprzednika, Marka Aureliusza.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  Żydowska tradycja apokaliptyczna znała od II wieku p.n.e., zapewne w związku z przenikającymi z Iranu wpływami dualistycznymi, postać potężnego wroga, który u kresu czasów miał stawić czoło Bogu. Czasami identyfikowano go z szatanem albo Belialem. W miarę jak coraz wyraźniej precyzowało się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm

  Występował już w świecie starożytnym. Główną jego przyczyną był separatyzm Żydów i, ujmując rzecz głębiej, źródło tego separatyzmu, ich religia. W odróżnieniu od nowoczesnych form tego zjawiska, aspekt rasowy nie odgrywał w nim żadnej roli. Nie było również podłoża ekonomicznego. Z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apamea

  Nazwa wielu miast w Azji Mniejszej, w tym także miasta syryjskiego nad Orontesem, które, pierwotnie nazwane Farnake, zostało przezwane Apameą przez Seleukosa Nikatora na cześć jego żony Apamei. Zapewne docierały tam misje chrześcijańskie w czasach apostolskich, ale o tamtejszym biskupstwie mamy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambroży

  Święty, ok. 335-397 roku, łaciński Ojciec Kościoła. Pochodził ze znakomitej rodziny rzymskiej ('ego ojciec był w Trewirze prefektem gwardii cesarskiej Galii) i sam rozpoczął karierę w administracji. Był dopiero katechumenem, gdy wybrany został biskupem Mediolanu jednocześnie przez ortodoksów i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoni (święty)

  ok. 253-356 roku, „ojciec mnichów". Urodzony w Egipcie z chrześcijańskich rodziców skromnego stanu, był właściwie niepiśmienny. Jego asceża i opinia świętości ściągały do niego wielu uczniów. W ten sposób, wbrew chęci, znalazł się na czele pierwszych wspólnot anachoretów, po czym schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ammian Marcelim

  ok. 330-400 roku, historyk rzymski, Grek pochodzący z Antiochii, pisał jednak po łacinie i postanowił kontynuować dzieło Tacyta. Był to poganin wolny od fanatyzmu; miał bezpośredni kontakt ze środowiskiem dworskim, a zwłaszcza z armią, gdzie służył jako oficer, był więc naocznym świadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniusz Sakkas

  Pierwsza połowa III wieku, filozof aleksandryjski. Mistrz Plotyna, bywa uważany za rzeczywistego założyciela szkoły neoplatońskiej. Według Porfiriusza, którego cytuje Euzebiusz z Cezarei, urodził się w rodzinie chrześcijańskiej i powrócił do pogaństwa pod wpływem swoich nauczycieli.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ananiasz

  Towarzysz Azariasza i Misaela. Ci trzej młodzi Hebrajczycy zostali, jak opowiada Księga Daniela, wrzuceni do pieca ognistego na rozkaz Nabuchodonozora, króla Babilonii, gdyż nie chcieli oddawać czci jego posągowi, jednakże wyszli z tej próby cali i zdrowi. Ów fakt z ich życia cieszył się wyraźnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej (święty)

  Jeden z Dwunastu, brat Piotra. Ewangelia Jana przedstawia go jako pierwszego, który powołany został przez Chrystusa na ucznia, i wspomina o nim wielokrotnie. Ta tendencja do podkreślania roli-Andrzeja zrodziła się prawdopodobnie w Kościołach azjatyckich. Według Euzebiusza z Cezarei Andrzej był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry