Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Baal

  Wyraz semicki oznacza: „pan, władca". Naprzód nazywano tak Hadada (Adada), kananej-skiego boga burzy i wegetacji roślinnej, a także szczytów górskich, w szczególności Libanu i Karmelu. W Starym Testamencie występuje óbók bogini Aszerat, na pewno identycznej z Asztarte. Teksty z Ugarit (dziś Ras Szamra)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attys

  Młody pasterz z Frygii, bóg wegetacji roślinnej, ukochany bogini Kybele. W przystępie szału dokonał samokastracji i krew jego wywołała odrodzenie się przyrody. Sosna była drzewem szczególnie mu poświęconym. Kult Attysa w okresie cesarstwa miał charakter kultu inicjacyjnego, w którym taurobolium...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babilon

  Miasto nad Eufratem, swoje stanowisko wielkiej stolicy politycznej zawdzięczał Hammurabiemu (1792-1750 r. p.n.e.).

  Nawet za panowania Asyryjczyków pozostał ważnym ośrodkiem religijnym, choć w dziedzinie politycznej zaćmiła go Niniwa; pierwszeństwo odzyskał w państwie chaldejskim, zwłaszcza za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn (święty)

  354—430 rok, największy z Ojców Kościoła łacińskiego, jedna z najważniejszych postaci w historii chrześcijaństwa. Należał do najgorliwszych obrońców ortodoksji, zwłaszcza w walce z manicheizmem, którym przez pewien czas był urzeczony, z donatyzmem i z pelagianizmem.

  Wywarł decydujący wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astrologia

  Starożytna wiara w decydujący wpływ gwiazd na losy ludów i jednostek; zrodziła się prawdopodobnie w Mezopotamii. Uważano, że znając prawa rządzące biegiem gwiazd można przepowiedzieć przyszłość. Astrologia, zwana czasem wiedzą chaldejską, cieszyła się wielkim powodzeniem w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bar Kochba

  „Syn gwiazdy", przydomek o znaczeniu mesjańskim, nadany Szymonowi bar Kozeba, inicjatorowi powstania Żydów (132-135 r.) przeciwko Rzymowi; podawał się on za Mesjasza i został uznany przez najznakomitszego z ówczesnych uczonych żydowskich, rabbiego Akibę.

  Zachowały się wybijane przez niego monety z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aurelian

  Cesarz rzymski w latach 270-275 rodem z Illirii. Jego matka była kapłanką Słońca. Może jej wpływ tłumaczy częściowo podjętą przez niego próbę wprowadzenia kultu Słońca (Soi invictus) jako religii państwowej; Słońce, jako Dominus imperii romani, jednoczyło w sobie różne bóstwa, przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atanazy

  295-373 rok, Ojciec Kościoła greckiego, niezłomny obrońca ortodoksji nicejskiej. Urodzony w Aleksandrii, wprowadzony w życie monastyczne przez świętego Antoniego, jako zwykły diakon brał udział w soborze nicejskim, gdzie odznaczył się surowością argumentacji w zwalczaniu arian.

  W roku 328...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barnaby

  [Pseudo] List, napisany po grecku, zaliczony do pism ojców apostolskich i mylnie przypisywany przez Klemensa Aleksandryjskiego Barnabie, towarzyszowi wypraw misyjnych Pawła.

  Trudno ustalić jego datę: może pochodzi z ok. 135 roku albo z czasów znacznie wcześniejszych (70-100 r.), zależnie od tego, czy we...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autun

  Starożytne Augustodunum, rzymskie miasto w Galii założone za panowania Augusta w pobliżu Bibrakte, stolicy Eduów, którą miało zaćmić. Augustodunum, wyposażone w liczne i piękne budowle, szybko stało się bardzo ważnym ośrodkiem życia umysłowego, gdzie nobile galijscy przywozili swoje dzieci, aby...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry