Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Cyprian (święty)

  ok. 210-258 roku, łaciński pisarz kościelny, Ojciec Kościoła. Urodzony jako poganin, prawdopodobnie w Kartaginie, retor, nawrócony na chrystianizm, został biskupem Kartaginy w 248 albo 249 roku. Uszedł przed prześladowaniem za cesarza Decjusza, ale nie przestał utrzymywać związków ze swoją...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezarea

  Nazwę tę nosiło wiele miast rzymskich na cześć różnych cesarzy.

  Największą rolę w dziejach starożytnego chrześcijaństwa odegrały, oprócz Cezarei Kapadockiej, której biskupem był pod koniec IV wieku święty Bazyli, dwa miasta: Cezarea Filipowa, a przede wszystkim Cezarea Palestyńska...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrena

  Główne miasto Cyrenajki, wywodzące się z greckiej kolonii założonej w 631 roku p.n.e. Cyrenajka przeszła pod panowanie Ptolemeuszów, potem stała się niezależnym państwem, które w 96 roku p.n.e. Ptolemeusz Apion przekazał Rzymowi. Utworzyła ona jedną prowincję z Kretą w 67 roku p.n.e.

  W Cyrenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalkedon

  Miasto w Bitynii, naprzeciw Konstantynopola, na azjatyckim brzegu Bosforu, miejsce czwartego soboru powszechnego, gdzie potępiono doktrynę monofizytów. Kościół Św. Eufemii, zbudowany w IV wieku, gdzie malowidła przedstawiały męczeństwo tej świętej, przyciągał licznych pielgrzymów i często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Aleksandryjski

  [378 - 444 rok], od roku 412 do śmierci biskup Aleksandrii. Przeciwnik Nestoriusza, jako przewodniczący soboru efeskiego w roku 431 przyczynił się do potępienia go. Dzięki jego odpowiedzi na traktat Juliana Apostaty Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom) możemy wytworzyć sobie dość dokładne pojęcie o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cirta

  Dzisiejsza Konstantyna, nazwana tak od Konstantyna Wielkiego. Już w III wieku istaniało tam biskupstwo. Jest mianowicie wzmianka o rewizji w Kościele chrześcijańskim podczas prześladowań za Dioklecjana. Biskupstwo to w IV wieku było przedmiotem ostrych sporów pomiędzy katolikami a donatystami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylides

  Gnostyk aleksandryjski. Rozpoczął nauczanie ok. 135-140 roku. Uważa on Boga ludu Biblii za zwierzchnika niższej kategorii aniołów, stwórców świata materialnego.

  Kiedy ten Bóg spróbował podporządkować sobie inne ludy, Bóg najwyższy, Ojciec, sprzeciwił się, posyłając swojego pierworodnego Syna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Jerozolimski

  [ok. 310-386 roku], ok. 348 roku biskup Jerozolimy, obrońca nicejskich zasad wiary, wielokrotnie posyłany na wygnanie przez zwolenników arianizmu, zwłaszcza przez cesarza Walensa, po którego śmierci mógł wrócić do swojej biskupiej stolicy i wziąć udział w soborze konstantynopolitańskim w. 381 roku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazyli (święty)

  ok. 330-379 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, z przydomkiem „Wielki", biskup Cezarei Kapadockiej w roku 370. Erudyta, surowej pobożności, był również wybitnym organizatorem i polemistą.

  Między innymi jest autorem trzech ksiąg Adversus Eunomium {Przeciw Eunomiuszowi), przywódcy arianizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attalos III

  [Filometor, 171-133 , rok p.n.e.], ostatni król Pergamonu, w testamencie przekazał swoje państwo, jeden z ośrodków kultury hellenistycznej w Azji, państwu rzymskiemu; Rzym uczynił je zalążkiem swojej prowincji azjatyckiej. Imię Attalos było prawdopodobnie bardzo rozpowszechnione w tym regionie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt

Do góry