Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Domicjan, Titus Flavius Domitianus

  [51-96 rok], ostatni z cesarskiej dynastii Flawiuszów, syn Wespazjana, młodszy brat Tytusa, po którym objął władzę (81-96 r.). Trudno wyjaśnić właściwy charakter i zakres prześladowań, z którymi związało się imię tego orientalizującego autokraty. Pod koniec jego panowania powstała Apokalipsa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekret apostolski

  Dokument opracowany na tak zwanym soborze jerozolimskim, ale prawie na pewno pod nieobecność Pawła, wbrew temu, co czytamy w Dziejach apostolskich.

  W rzeczywistości Dekret ten zakłada obserwowanie przez nawróconych z pogaństwa całego prawa moralnego zawartego w Dekalogu i zmierza po prostu do uwolnienia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm

  Ruch schizmatycki, będący wyrazem antagonizmów społecznych i kulturalnych, który powstał w Afryce Północnej w następstwie prześladowań za Dioklecjana i który nazwę wziął od imienia jednego ze swoich najwcześniejszych przedstawicieli, Donata, biskupa Kartaginy.

  Wielokrotnie potępiany przez synody...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dalmacja

  Część Illirii, na wschodnim wybrzeżu Adriatyku; prowincją rzymską uczynił ją Tyberiusz. Jeśliby wierzyć 2 Listowi do Tymoteusza, Tytus, towarzysz Pawła, udał się do Dalmacji, ale w tym kontekście nie należy brać tego wyrażenia dosłownie. W rzeczywistości nic nie wiemy o krzewieniu się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynegiusz

  Koniec IV wieku, wysoki urzędnik rzymski. Teodozjusz mianował go prefektem gwardii cesarskiej Wschodu (384 r.) z zadaniem tępienia pogaństwa; Cynegiusz wypełniał je gorliwie zachęcany przez swą żonę Akantię, która pozostawała pod wpływem mnichów. Okazał jednak wiele względów pogańskiemu retorowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Betlejem

  Miasto w Judei, parę kilometrów na południe od Jerozolimy. Ewangelie tam lokalizują narodziny Chrystusa. Helena i jej syn, cesarz Konstantyn, kazali zbudować w Betlejem bazylikę Narodzenia, która bez wątpienia jest najstarszą budowlą chrześcijańską zachowaną w całości. Natychmiast zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynicy

  Nazwę tę nadali uczniom Diogenesa z Sinope (IV w.p.n.e.) ich przeciwnicy, ponieważ odrzucali oni wszelkie konwencje i żyli jak psy (kynes). Cynizm był raczej ideałem życia, prowadzącym do pogody ducha i całkowitej niezależności jednostki niż wyraźnie sformułowaną doktryną. Połączony z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia

  Od greckiego biblion (liczba mnoga - biblia), co znaczy „księga". Przechodząc do języka łacińskiego wyraz ten nabrał znaczenia liczby pojedynczej, na czym często opierano się, aby -błędnie - twierdzić, że Biblia, Księga par excellence, jest jedyna. W rzeczywistości jest to zbiór pism dość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cypr

  Wyspa ta stała się prowincją rzymską w 58 roku p.n.e. Istniała tam duża kolonia żydowska, która przyłączyła się do powstania wznieconego przez część diaspory greckiej za rządów Trajana (117 r.). Chrystianizm wprowadzili tam święty Paweł i Barnaba, urodzony na Cyprze. Pod koniec IV w. biskupem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum

  Kolonia grecka założona ok. połowy VII wieku p.n.e. na europejskim brzegu Bosforu. Jej znaczenie w okresie cesarstwa rzymskiego ustaliło się szczególnie w III wieku. Septymiusz Sewer, który najpierw spustoszył miasto, gdyż opowiedziało się za jego rywalem Pesceniuszem Nigrem, potem rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry