Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Dura Europos

  Miasto w Mezopotamii nad Eufratem. Wojskowa kolonia Seleucydów, zajęta przez Partów, a następnie, w 165 roku, przez Rzymian, którzy zrobili ją warownią na swojej wschodniej granicy; zburzone przez Sasanidę Szapura w 256 roku. Odkryto tam duży, bardzo ciekawy zespół budowli, zwłaszcza sakralnych:...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diognet, List do Diogneta

  Anonimowe pismo chrześcijańskie o charakterze apologetycznym, pisane pięknym językiem.greckim. Krytycy nowocześni przypisywali je różnym autorom pierwszych czterech stuleci. Na pewno jest późniejsze od Kerygma Petru (ok. 120 r), bo wykazuje zależność od niego, a nie może być późniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Damaszek

  Miasto w Syrii, którego istnienie poświadczone jest w połowie II tysiąclecia p.n.e. Ważny ośrodek handlowy, w 64 roku p.n.e. wcielony został do rzymskiej prowincji Syrii i upiększony przez Heroda, chociaż nie należał do obszarów podlegających temu władcy. Septymiusz Sewer zbudował tam wielką...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunastu

  Tak zazwyczaj Ewangelie nazywają grupę najbliższych uczniów Chrystusa, którzy są również jego najdawniejszymi towarzyszami. Określenie „apostołowie", które z czasem stało się potoczne, stosowane jest początkowo do nich tylko wyjątkowo i nabiera ogólniejszego znaczenia w Listach świętego Pawła i w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dioklecjan, Caius Aurelius Valerius Diocletianus

  Cesarz rzymski, urodzony w Dalmacji około 245 roku w skromnej rodzinie, proklamowany cesarzem przez armię. Jego dwudziestoletnie panowanie (284-305 r.) pozwoliło mu dokonać głębokich zmian w strukturze państwa. Wprowadzony przez niego system tetrarchii stanowi początek tak zwanego późnego cesarstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Damazy

  Urodzony ok. 305 roku, w latach 366-384 biskup Rzymu, przyjaciel świętego Hieronima, którego skłonił do ponownego przejrzenia Biblii łacińskiej, stając się w ten sposób projektodawcą Wulgaty. Uczestnik sporów doktrynalnych tego okresu i współorganizator synodów biskupich.

  Osoba jego była...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dionizy Aleksandryjski

  [święty, 247-264 rok]; słuchał w swoim rodzinnym mieście wykładów Orygenesa. Powołany do kierowania szkołą katechetyczną, został w roku 248 biskupem Aleksandrii. Uciekłszy z miasta uniknął prześladowania wszczętego przez cesarza Decjusza, został skazany na wygnanie przez Waleriana.

  Skłaniał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daniela księga

  Daniel zaliczony jest przez kanon chrześcijański Starego Testamentu do grupy czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Uważano, że Księga Daniela powstała w okresie niewoli babilońskiej, za panowania Nabuchodonozora.

  Tymczasem, jak uznał już w III wieku Porfiriusz, napisana...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doketyzm

  Z greckiego słowa dokein, co oznacza „ukazywać się, wydawać się", doktryna głoszona w starożytnym chrześcijaństwie przez różne ugrupowania gnostyckie i heretyckie, wedle której cierpienia i śmierć Chrystusa nie były realne, lecz pozorne, gdyż będąc duchem nie należał on do ludzi w materialnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decjusz, [Caius Messius] Quintus Decius

  201-251 rok, cesarz rzymski 249-251 r. Urodzony w okolicy Sirmium w Dolnej Panonii, pierwszy z cesarzy pochodzenia illiry'skiego, którzy po okresie anarchii wojskowej przywrócili władzę cesarską.

  Jego panowanie zaczyna nowy okres w stosunkach pomiędzy cesarstwem a Kościołem, ukazuje się bowiem edykt o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry