Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Galeriusz [Caius Galerius Valerianus Maximianus, cesarz rzymski]

  Pochodził z Dacji, z ubogiej rodziny; Dioklecjan zauważył jego talenty wojskowe i wyznaczył go jako cezara Wschodu w 293 roku, podczas gdy tę samą funkcję na Zachodzie pełnił Konstancjusz Chlorus przy Maksymianie. W ten sposób dyarchia, ustanowiona w 285 roku, przeistoczyła się w tetrarchię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia

  Z greckiego euangelion, co znaczy „dobra nowina". W słownictwie chrześcijańskim oznaczała bądź naukę Jezusa i jego uczniów, bądź pisma, w których jest ona zawarta. Kościół uznał za natchnione i wcielił do kanonu cztery Ewangelie, które tradycja przypisuje Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eon, ajon

  Termin, odgrywający bardzo ważną rolę w filozoficzno-religijnych spekulacjach grecko-rzymskich, przybiera rożne i bardzo skomplikowane znaczenia. Oznacza albo okres życia ludzkiego, albo dłuższe okresy czasu, wieki i wieczność. Na greckie pojęcie ajon oddziałały za pośrednictwem mitraizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjastesa Księga

  Żydowska księga dydaktyczna, napisana po hebrajsku i włączona, nie bez pewnych trudności, do żydowskiego kanonu pism natchnionych.

  Tytuł, który nadała mu Septuaginta - Ekklesiastes - tłumaczenie hebrajskego Koheleth - jest imiesłowem żeńskim od czasownika oznaczającego ,,zbierać się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifaniusz

  ok. 315—403 roku n.e., autor chrześcijański piszący w języku greckim, urodzony w Palestynie. Przebywał wśród mnichów egipskich, po czym sam założył klasztor w Judei i stał na jego czele przez lat trzydzieści. Jego pobożność i uczoność - znał podobno pięć języków - sprawiła, że wybrano go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjastyk

  Księga ta, nazwana tak niewątpliwie dla podkreślenia jej oficjalnego, dawniej: i dzisiaj, użytkowania w Kościele katolickim, bywa też nazywana Mądrością Syracha, gdyż podaje się za dzieło niejakiego Jezusa syna Syracha.

  Napisana prawdopodobnie w Jerozolimie w początku II wieku p.n.e., została...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epiktet

  ok. 50—ok. 135 roku n.e., jeden z ostatnich, obok Serieki i Marka Aureliusza, przedstawicieli szkoły stoickiej.

  Niewolnik pewnego wyzwoleńca Nerona, w końcu sam wyzwolony, prowadził w Rzymie, a następnie w Nikopolis w Epirze nauczanie o charakterze przede wszystkim etycznym, często krótko ujmowane w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elwira

  Starożytna Illiberis, hiszpańskie miasto w rzymskiej prowincji Betyce, w początkach IV wieku (309? r.) siedziba synodu prowincjonalnego, w którym uczestniczył Hozjusz z Kordoby i którego kanony dość rygorystycznie regulują dyscyplinę kościelną, usiłując uniemożliwić wszelkie kompromisy w stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esseńczycy

  Ruch esseński (rozwijający się w okresie około 150 roku p.n.e. do 70 roku n.e.), narodził się prawdopodobnie z protestu przeciwko uważanemu za nieprawe kapłaństwu władców z rodu Hasmoneuszów; przed odkryciem rękopisów znad Morza Martwego był nam znany głownie dzięki wzmiankom u Filona z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emesa

  Dzisiejsze Homs, miasto w Syrii nad rzeką Orontes, wcielone do cesarstwa rzymskiego za Dioklecjana. Stąd pochodziły księżne dynastii Sewerów, wywodzące się z rodu kapłanów bóstwa solarnego Baala, który miał w tym mieście słynną świątynię. Mamy dowody historyczne, że w czasie prześladowań za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry