Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Hermas

  Początek II wieku, pisarz chrześcijański, żyjący w Rzymie, jeden z ojców apostolskich. Jego dzieło Pasterz zawiera myśli, jakie objawił mu anioł pokuty, który przybrał postać pasterza. Dzieło to, podzielone na Wizje, Przykazania, Obrazy symboliczne, wiele miejsca poświęca angelologii oraz praktykom...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Italia

  Istnienie wspólnoty chrześcijańskiej na terenie Italii poświadczone jest w czasach apostolskich w Rzymie, a także, według Dziejów apostolskich, w Puteoli. Synod zwołany w Rzymie w 251 roku zgromadził sześćdziesięciu biskupów italskich. Pogaństwo utrzymywało się przede wszystkim wśród arystokracji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do Hebrajczyków

  Pismo redagowane po grecku, przypisywane przez tradycję - z wieloma zresztą wahaniami — świętemu Pawłowi; w rzeczywistości nie znamy ani jego autora, ani daty powstania. W każdym razie powstało przed 90 rokiem, ponieważ cytuje je Klemens Rzymski.

  List zawiera chrystologię dość już rozwiniętą, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nyssy

  ok. 332—ok. 394 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, zwany Mistykiem, młodszy brat świętego Bazylego. Brał czynny udział w sporach doktrynalnych, zwalczał szczególnie - jak jego brat Bazyli i za jego przykładem - skrajny arianizm Eunomiusza. Na jego poglądy wpłynął znacznie Orygenes, od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebron

  Miasto w Judei, na południe od Jerozolimy. Według Biblii, Abraham wybrał tam grotę Makpela na grób rodzinny. Ten grób partriarchów. otaczany czcią już przez Żydów, stał się w IV wieku miejscem pielgrzymek chrześcijańskich. Dzisiejszy meczet (Haram) zbudowany został na miejscu kościoła krzyżowców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadrian, Publius Aelius Hadrianus

  Urodzony [w 76 roku n.e] w prowincji Betyce (jak Trajan), został przez Trajana adoptowany i objął po nim władzę (117-138 r.).

  Wykształcony i rozkochany w hellenizmie — Rzymianie nadali mu przydomek Graeculus — zamiłowany w podróżach, kosmogolita, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heliogabal

  [Varius Avitus Bassianus, ok. 204-222 roku], cesarz rzymski z dynastii Sewerów (od 218 r). Był następcą prefekta gwardii cesarskiej Makrynusa, który po zamordowaniu Karakalli został obwołany przez armię cesarzem i który z kolei też zginął zamordowany po roku panowania. Heliogabal, krewny Karakalli, na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasidim

  Słowo hebrajskie oznaczające „pobożni". Określenie to początkowo stosuje się do tych Żydów, których prześladował Antioch IV Epifanes, gdyż opierali się jego polityce hellenizacji i sprzyjali powstaniu Machabeuszów. Wkrótce odsunęli się od nowej dynastii, której zarzucali politykę zbyt ugodową i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helleniści

  Odłam pierwotnej gminy chrześcijańskiej, rekrutujący się spośród Żydów diaspory osiadłych w Jerozolimie, którzy pozostali wierni językowi greckiemu. Niewykluczone, że określenie to, oznaczające odrębność językową, miało ponadto w ustach przeciwników tej grupy odcień negatywny: ci, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasmoneusze

  Nazwa żydowskiej dynastii wielkich kapłanów, która wyłoniła się po powstaniu przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi w 167 roku p.n.e. Nazwa pochodzi od imienia Hasmona, który był dziadkiem inicjatora buntu, Matatiasza. Nazywa się ją również dynastią machabejską (Machabeuszów) od przydomka (młotnik lub...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt

Do góry