Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Jan Chrzciciel

  Współczesny Chrystusowi zwierzchnik sekty żydowskiej, z której może zrodziła się sekta mandajska. Głosił nad brzegami Jordanu naukę o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, zapowiadając kres czasów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego królestwa Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  Biblijne imię Boga, często występujące w transkrypcji jako Jehowa.. Po hebrajsku pisano tylko spółgłoski tego imienia, J H VH, tak że nie wiemy, jakie samogłoski występowały w nim pierwotnie. Również znaczenie tego imienia jest niejasne. Zdaje się, że miało ono związek z czasownikiem „być" i że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerozolima

  Miasto w Palestynie. Przed osiedleniem się Hebrajczyków w Palestynie, na miejscu późniejszej Jerozolimy istniało dość duże miasto kananejskie, zamknięte od wschodu doliną Cedronu, od zachodu i od południa doliną Hinnom. Kiedy Dawid zdobył twierdzę Syjon, kazał tam zbudować pałac. Stając się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub

  Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

  Dwie.z nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joba (Hioba) Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, należąca do ksiąg dydaktycznych. Ukazuje człowieka sprawiedliwego, który w cierpieniu mimo najcięższych prób nie traci wiary w Boga i ostatecznie odzyskuje wszystko, czego został pozbawiony. Zwalcza klasyczną doktrynę o nagrodzie i karze, która za jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamblich

  Urodził się w Chalkis w Syrii, umarł około 330 roku, uczeń Porfiriusza z Tyrtl; utworzył syryjskie odgałęzienie neoplatonizmu.

  Jest autorem zbioru nauk pitagorejskich (z dziesięciu ksiąg dochowało się pięć) i księgi o misteriach; wychodząc z kosmologii Plotyna rozwija on skomplikowany system...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izajasz

  Żył w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. Pierwszy z czterech proroków większych Starego Testamentu. W biblijnej księdze, która dochowała się pod jego imieniem, tylko część pierwsza (rozdziały I-XXXIX) pochodzi od niego.

  Przepowiednie drugiego autora, anonima, który pisał pod koniec niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hillel

  Początek I wieku, uczony faryzejski, zwierzchnik szkoły, która rywalizowała ze szkołą Szammaja, różniącą się od niej na ogół mniej rygorystyczną i liberalniejszą interpretacją Prawa pisanego i ustnego. Tradycja rabinistyczna streściła naukę Hillela w tak zwanej popularnie złotej regule: „Nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermetyzm

  Pismami hermetycznymi nazywamy grupę tekstów zredagowanych w języku greckim prawdopodobnie w II wieku i jakoby inspirowanych przez Hermesa zwanego Trismegistos („po trzykroć wielki"), zasymilowanego z egipskim bogiem Totem. Te bardzo skomplikowane teksty, powstałe w Egipcie, stanowią odbicie różnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipolit Rzymski

  ok. 170-235 roku, pisarz kościelny. Jego osoba i dzieła stały się przedmiotem poważnych sporów między uczonymi. Dziś jednak dość powszechnie przyjmuje się, że ten kapłan rzymski, czynnie występujący w sporach doktrynalnych swojej epoki, zwierzchnik schizmatyc-kiej wspólnoty, ale zrehabilitowany w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt

Do góry