Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Leptis Magna

  Miasto w Trypolitanii na wybrzeżu pomiędzy dwiema Syrtami. Ten ważny ośrodek handlowy stał się za Trajana kolonią rzymską i znacznie się rozwinął za rządów Septymiusza Sewera, który tam się urodził i wzniósł wielkie budowle (forum, termy, cyrk). Od III wieku prawdopodobnie siedziba biskupstwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktancjusz

  IV wiek, autor chrześcijański piszący po łacinie, zwany przez pisarzy Odrodzenia „Cyceronem chrześcijańskim". Jego Divinae institutiones (Boże nauki), napisane przed śmiercią Galeriusza (311 r.), stanowią pierwszą podjętą na Zachodzie, zresztą bardzo nieudolną, próbę wyłożenia całości nauki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucje apostolskie

  Nasze główne źródło wiadomości o liturgii chrześcijańskiej w IV wieku. Dzieło to miał napisać Klemens Rzymski za zachętą apostołów. W rzeczywistości powstało ok. 380 roku. Liczy osiem ksiąg. Do sześciu pierwszych, po wyretuszowaniu szczegółów, włączone są Didaskalia apostolskie.

  Księga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laodycea

  Kilka starożytnych miast Azji Mniejszej nosiło tę nazwę, (m. in. Laodycea w Syrii założona przez Seleukosa I). Najważniejsza w dziejach chrześcijaństwa jest Laodycea we Frygii. niedaleko spływu rzek Likos i Meander. Rozwój zawdzięczała Antiochowi II, który ok. 250 roku p.n.e. nadał już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kornutus, Lucius Annaeus Cornutus

  I wiek n.e., filozof stoicki, wygnany przez Nerona ok. 68 roku. Z jego licznych dzieł filozoficznych i retorycznych zachowało się Theologiae Graecae compendium, które podaje w duchu filozofii stoickiej i za pomocą dość fantazy'nych wywodów etymologicznych alegoryczną interpretację mitologii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lateran

  Rzymska posiadłość rodu Laterani. z początkiem IV wieku należała do Fausty, żony Konstantyna, który podarował go Kościołowi. W roku 313 zwołano tu synod, aby potępić donatyzm. W obrębie pałacu cesarskiego Konstantyn kazał zbudować wspaniałą bazylikę, która stała się pierwszą katedrą w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korynt

  Miasto w Grecji, na przesmyku łączącym Peloponez z Grecją kontynentalną. Zburzony przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowany przez Cezara, podniesiony do godności stolicy prowincji Achai, Korynt był niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym, rozporządzał dwoma portami, jednym na Morzu Jońskim (Zatoka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leontopolis

  Miasto greckie w delcie Nilu, gdzie oddawano cześć bogom o lwiej głowie; od połowy II wieku p.n.e. mieściła się tam świątynia żydowska, która na próżno chciała rywalizować ze świątynią ierozolimską i została zamknięta przez Wespazjana po wojnie w Judei.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Po grecku ekklesia, co znaczy „zgromadzenie". W starożytnych Atenach terminem tym określano zgromadzenie ludu. W greckim przekładzie Biblii (Septuaginta) odnosi się on do zgromadzenia ludu izraelskiego. Stąd pierwsi chrześcijanie określali tak nową społeczność chrześcijańską, którą utworzyli. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon I Wielki

  Papież w latach 440-461. Odegrał decydującą rolę w umocnieniu stolicy rzymskiej i jej prymatu. Jego interwencja u Attyli uratowała Italię przed najazdem Hunów. Uzyskał również od Genzeryka. króla Wandalów, obietnicę, że w czasie grabieży Rzymu ludność zostanie oszczędzona.

  Rozstrzygający był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry