Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Miszna

  Podstawowa część Talmudu; nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa miszna, które znaczy „powtarzać".

  Jest to kompilacja, w której utrwalono w piśmie Prawo ustne, objawione Mojżeszowi na górze Synaj, a także Torą, pisaną i rozwiniętą w tradycyjnym nauczaniu rabinów. Główną jej część opracowano z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Bóg indoirański, który - mniej lub bardziej wyizolowany ze swego rodzinnego panteonu -zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów mistery'nych, a wywodzi się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mitra nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mojżesz

  Wyzwoliciel i prawodawca Izraela. Pod jego wodzą lud hebrajski opuścił Egipt i udał się do krainy Kanaan (XIII? w. p.n.e.). Chciał narzucić Izraelitom wyłączny kult Jahwe i utrwalił przynajmniej podstawy prawodawstwa, zachowane w Pięcioksięgu pod jego imieniem.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjon

  [zmarł ok. 160 roku n.e.], herezjarcha, urodzony w Sinope w Poncie. Zerwał z Kościołem powszechnym ok. 144 roku. Pisma jego zaginęły, ale znamy jego doktrynę za pośrednictwem zwalczających ją autorów ortodoksyjnych, jak Ireneusz i Tertulian. Zdaje się, że miała ona wielką siłę atrakcyjną i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meliton z Sardes

  Zmarł ok. 190 roku, pisarz chrześcijański, biskup miasta Sardes w Lidii. Autor zaginionej apologii, zwróconej do Marka Aureliusza, i wielu innych pism, z których pozostały tylko krótkie fragmenty, z wyjątkiem dzieła o Wielkanocy (Peri Pascha), niedawno odnalezionego, a napisanego w latach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marek Aureliusz

  [121-180 rok, cesarz rzymski], adoptowany syn i spadkobierca Antonina, rządził pod imieniem Marcus Aurelius Antoninus, dopuściwszy do współrządów (161-169 r.) swego adoptowanego brata, Lucjusza Werusa, niedołężnego i nieudolnego. Marek Aureliusz był filozofem stoikiem; jest autorem zbioru Myśli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Magdalena

  Święta, nazywana również Marią z Magdali, jedna ze świętych niewiast obecnych przy ukrzyżowaniu Jezusa. Tradycja, na pewno błędna identyfikuje ją z Marią siostrą Łazarza. Czwarta Ewangelia czyni ją pierwszym świadkiem zmartchwywstania Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka Ewangelia

  Jakkolwiek w Nowym Testamencie figuruje ona na drugim miejscu, po Mateuszowej, w rzeczywistości jest to najstarsza z czterech Ewangelii kanonicznych. Napisana po grecku, zapewne wkrótce po 70 roku, była źródłem dwóch pozostałych Ewangelii synoptycznych. Tradycja przysądziła tę księgę Markowi, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mateusza Ewangelia

  Pierwsza ewangelia w porządku przyjętym przez kanon, ale późniejsza od Ewangelii Marka, z której czerpie materiał. Zdaje się, że zredagowano ją na nowo ok. 85 roku, w środowisku judeochrześcijańskim, którego zresztą niepodobna umiejscowić geograficznie, a które starało się nie zrywać związku ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazdaizm

  Staroirańska religia zreformowana ok. 600 roku p.n.e. przez Zoroastra (Zaratustrę), przypuszczalnego autora ksiąg Gatha, które stanowią najstarszą część Awesty. Nazwa pochodzi od imienia boga Ahura Mazdy. Zoroaster uczynił Ahura Mazdę bóstwem najwyższym i stworzycielem. Myśl mazdajska jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry