Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Noachickie przykazania

  Biblia zna tylko dwa przykazania nadane przez Boga Noemu, jako prawa obowiązujące całą ludzkość: zakaz przelewania krwi ludzkiej i zakaz spożywania krwi zwierząt." Tradycja rabinistyczna mnożyła ich ilość, która doszła do symbolicznej liczby siedem.

  Przykazania te w swojej ostatecznej formie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczyciel Sprawiedliwości

  Ta tajemnicza postać zajmuje centralne miejsce w tekstach z Qum-ran. Najwidoczniej chodzi o założyciela sekty albo przynajmniej o tego, kto nadał jej ostateczną postać. Podejmowano liczne próby przeniknięcia tajemnicy i zidentyfikowania Nauczyciela z którąś z postaci żydowskiej historii ostatnich dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Testament

  Druga część Biblii chrześcijańskiej. Termin grecki diatheke, który oznacza testament we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli rozporządzenia testamentowe, odnosi się również w biblijnej grece Septuaginty do układu zawartego pomiędzy Bogiem a jego ludem i w ten sposób nabiera znaczenia przymierza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nehemiasz

  V wiek p.n.e., jeden z odnowicieli judaizmu po powrocie z niewoli babilońskiej. Jego związek z Ezdraszem jest niejasny. Z tekstu biblijnego wynika, że działa po Ezdraszu, ale możliwe też, że był jego poprzednikiem. Księga Nehemiasza. lak jak Księga Ezdrasza, korzysta z pamiętników ich obu. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numenios z Apamei

  Druga połowa II wieku, filozof neopitagorejski. Powołuje się równocześnie na Platona i na Pitagorasa, ale wysoko ceni także wiedzę Wschodu, a w tym i Biblię. Jest przedstawicielem synkretyzmu filozoficznego, pokrewnego platonizującemu gnostycyzmowi chrześcijańskiemu; wyznaje trzech bogów: Boga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neron, Lucius Domitius Ahenobarbus

  [37—68 rok], adoptowany przez. Klaudiusza, został po jego śmierci obwołany cesarzem jako Nero Claudius Caesar (54-68 r.).

  Po dobrych początkach Neron stał się tyranem. Została po nim pamięć jednego z najbardziej znienawidzonych cesarzy, jakich miał Rzym. Gdy senat pozbawił go tronu i gdy miano go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montanizm

  Herezja chrześcijańska z II wieku, zrodzona z porywu entuzjazmu profetycznego. Jej twórca, Montanus, zaczął nauczać w 156 roku we Frygii, dlatego czasem nazywa się montanizm również proroctwem frygijskim albo herezją frygijską.

  Montanus podawał się za Ducha Świętego — Pocieszyciela (Parakletos)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  Doktryna głoszona w połowie V wieku przez mnicha z Konstantynopola, Eutyche-sa; przypisywał on Chrystusowi tylko jedną naturę boską, przez którą element ludzki byłby jak gdyby wchłonięty. Doktrynę tę potępił sobór w Chalkedonie (451 r.), który za ortodoksyjną uznał doktrynę o dwóch naturach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjasz

  Od hebrajskiego słowa masziah, co znaczy „pomazaniec". Pierwsi królowie Izraela, Saul i Dawid, otrzymali władzę królewską przez namaszczenie. Dawid stał się potem w oczach Żydów ideałem władcy i spodziewano się, że potomek Dawida przyjdzie, aby położyć kres obcej przemocy. Tak zrodziła się od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minucjusz Feliks

  [Marcus Minucius Felix, II/III wiek], autor chrześcijański piszący po łacinie, urodzony w Afryce, ale osiadły w Rzymie jako adwokat.

  Jego dialog Oktawiusz, w formie bardzo cyceroński, wprowadza obrońcę pogaństwa Cecyliusza i dwóch przedstawicieli chrystianizmu: Oktawiusza i samego autora. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry