Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe

  Uruchomienie odpowiednich reakcji obronnych układu immunologicznego jest uwarunkowane charakterystyczną cechą wirusów, jaką jest ich namnaża-nie się tylko w komórkach organizmu gospodarza. Wirusy należą więc do drobnoustrojów typowo wewnątrzkomórkowych.

  Interferony Jednym z głównych, nieswoistych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność nieswoista w zakażeniach

  Do mechanizmów nieswoistych zalicza się bariery mechaniczne (złuszcza-nie nabłonków, wydzielanie śluzu), chemiczne (enzymy, cytokiny, dopełniacz), mikrobiologiczne (obecność fizjologicznej flory bakteryjnej) i działanie komórek żernych: makrofagów, granulocytów oraz komórek NK. Mechanizmy te działają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZ IMMUNOLOGICZNA

  Odpowiedź immunologiczna oznacza uruchomienie przez organizm mechanizmów obronnych, polegających na rozpoznaniu, eliminacji i niszczeniu czynników inwazyjnych, którymi mogą być mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki endogenne, np. komórki nowotworowe, zakażone wirusami własne komórki, egzogenne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System immunologiczny związany ze skórą - SALT

  Terminem SALT (ang. skin-associated łymphatic tissue) określa się system immunologiczny związany ze skórą. W skład tego systemu wchodzi naskórek oraz skóra właściwa, a podstawowymi komórkami o właściwościach immunologicznych są w nich keratynocyty, komórki Langerhansa, limfocyty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dopełniacza i neutrofile

  Układ dopełniacza to układ około 30 białek (głównie enzymów), stanowiący składnik odporności nieswoistej, lecz ściśle kooperujący z elementami odpowiedzi swoistej. Nazwa „układ dopełniacza” pochodzi od właściwości tego układu, stanowi on bowiem uzupełnienie dla funkcji przeciwciał. Głównym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Rola W grasicy znajdują się komórki nabłonkowe, makrofagi i komórki dendry-tyczne, na których występują w dużej ilości cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Komórki te łączą się między sobą wypustkami. W otoczeniu komórek nabłonkowych znajdują się limfocyty pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytokiny, selektyny, integryny

  Cytokiny, selektyny i integryny są związkami zapewniającymi ciągły przekaz informacji między komórkami odpowiedzi immunologicznej. Cytokiny działają jako rozpuszczalne mediatory, natomiast selektyny i integryny jako cząsteczki adhezyjne (przylegające) na powierzchni komórek umożliwiają bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU OTYŁOŚCI

  Mała aktywność ruchowa per se rzadko bywa pierwotną przyczyną otyłości, chociaż sprzyja jej rozwojowi. Rzadko też zwiększenie aktywności ruchowej może być jedynym sposobem efektywnej redukcji nadwagi dużego stopnia. Regularne wykonywanie wysiłków (trening fizyczny) jest jednak ważnym uzupełnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /6 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka konsumpcji tlenu

  Zwiększenie intensywności wysiłku wymaga szybkiego dostosowania tempa resyntezy ATP do szybkości jego zużycia w mięśniach. W tym celu prawie jednocześnie aktywowane są trzy główne procesy energetyczne: reakcja kinazy kreatynowej, glikoliza beztlenowa oraz fosforylacja oksydacyjna. W wyniku aktywacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A OSTEOPOROZA

  Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem masy kości i niekorzystnymi zmianami mikrostruktury tkanki kostnej, co prowadzi do osłabienia tej tkanki, a w konsekwencji zwiększa ryzyko złamań. Występuje ona najczęściej u kobiet po menopauzie, ale stwierdza się ją również u 15-20%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 186

  praca w formacie txt

Do góry