Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adhezja

  Adhezja (adherencja) Jest podstawowym czynnikiem zjadliwości, gdyż bakterie muszą przytwierdzić się do miejsc, gdzie mogą wywołać zakażenie. W adhezji biorą udział białka i polisacharydy powierzchniowe bakterii (np. adhe-zyny, lektyny) wiążące się z określonymi receptorami na komórkach gospodarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Zdolność do kolonizacji odpowiada za możliwość przetrwania bakterii w określonym miejscu i wytworzenia tam mikrośrodowiska, gdzie mogą się one swobodnie namnażać. Najważniejszą cechą wielu gatunków bakterii żyjących na powierzchniach jest wytwarzanie błon biologicznych (biofil-mu). Wytwarzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotoksyny

  Są białkami kodowanymi zarówno na chromosomie bakteryjnym, jak i na elementach pozachromosomowych (plazmidach, bakteriofagach itd.) (patrz podrozdział „Genetyka bakterii”). W tym drugim przypadku patogenne są przeważnie tylko te szczepy, które mają zdolność wytwarzania toksyn. Ważnymi cechami egzotoksyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BAKTERII

  Podstawową jednostką klasyfikacyjną jest szczep bakterii, czyli grupa komórek o identycznych cechach, które najprawdopodobniej pochodzą od jednej komórki w wyniku podziałów.

  Szczepy o bardzo zbliżonych cechach łączy się w gatunki, które z kolei grupowane są w rodzaje na podstawie podobieństw ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ALERGICZNE

  Odpowiedź, wtórna Powtórny kontakt organizmu z antygenem prowadzi do powstania wtórnej odpowiedzi immunologicznej, której reakcje są niezwykle efektywne ze względu na ich specyficzność, mobilizację wytworzonych już w pierwotnej odpowiedzi przeciwciał i uczulonych (wrażliwych na określony antygen)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu I - reakcja anafilaktyczna

  Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna pojawia się w ciągu kilku minut w odpowiedzi na wprowadzony powtórnie antygen i może przebiegać z różnym nasileniem. W najsilniejszej, uogólnionej postaci ma charakter wstrząsu anafilaktycznegoobjawiającego się niewydolnością krążenia i oddychania, co może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu IV - komórkowa, opóźniona

  Reakcja nadwrażliwości typu IV rozpoczyna się kilka godzin po kontakcie z antygenem, osiągając maksimum po 24-48 h, jest efektem interakcji antygenu z uczulonymi limfocytami T CD4+, w reakcji tej nie biorą udziału przeciwciała. Reakcje typu IV uczestniczą w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI MODULUJĄCE (ZMIENIAJĄCE) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ

  Osłabienie odpowiedzi: Homeostaza (stan równowagi) układu odpornościowego w niektórych okolicznościach ulega zachwianiu. Są to zaburzenia wynikające z pierwotnych (wrodzonych) lub wtórnych (nabytych) niedoborów odporności lub nadmiernej odpowiedzi. Pierwotne niedobory objawiają się raczej w dzieciństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOSUPRESJA I AUTOIMMUNIZACJA

  Immunosupresja Jest stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu, objawiającym się osłabieniem lub zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej . Stan taki może być wynikiem działania różnych czynników. Niekiedy osłabienie odpowiedzi immunologicznej jest wynikiem świadomego, niezbędnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki atenuowane

  Zawierają pozbawione zjadliwości (atenuowane) szczepy żywych wirusów, które charakteryzują się bardzo zmniejszonymi właściwościami chorobotwórczymi dla człowieka lub ich brakiem, zachowując jednak w pełni właściwości antygenowe. Przykłademtego typu szczepionek przeciwwirusowych są szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /11 241

  praca w formacie txt

Do góry