Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Relacje wirus-komórka

  Zakażenie komórki może prowadzić do powstania nowych, w pełni zakaźnych cząstek wirusowych. Mówi się wówczas o produktywnym cyklu replikacji i komórkach permisywnych (tzn. umożliwiających powstanie potomnych wirusów). Za komórki oporne uważa się takie, w których nie dochodzi do zakażenia, gdyż wirus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Prevotella

  Cechy Są to Gram-ujemne, małe, pleomorficzne pałeczki, nie wykazujące zdolności ruchu. Te bezwzględne beztlenowce nie tworzą spor, słabo fermentują cukry i są wrażliwe na żółć. Wiele gatunków wytwarza pigmenty. Na przykład gatunek Prevotella melaninogenica wytwarza brunatny barwnik - hema-tynę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Klebsiella

  Cechy Szczepy z rodzaju Klebsiella charakteryzują się posiadaniem otoczki, która jest odpowiedzialna za śluzowaty wygląd kolonii w hodowli na agarze, ale przede wszystkim za zwiększenie patogenności szczepów in vivo.

  Zakażenia Najczęściej izolowanym gatunkiem jest Klebsiella pneumoniae, która powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna flora jelita

  Składa się na nią prawdopodobnie około 500 gatunków bakterii (oraz grzyby i pierwotniaki), występujących w ogromnych liczbach (ponad 10n jednostek tworzących kolonie [jtk.] na gram treści). Większość z tych mikroorganizmów jest dotąd niepoznana; wiedza o nich pochodzi z przeglądowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium tetani (laseczka tężca)

  Cechy Drobnoustrój nieinwazyjny, wytwarzający 3 toksyny, z których jedna jest istotna dla procesu chorobowego. Rezerwuarem drobnoustroju jest przewód pokarmowy zwierząt, np. koni, oraz gleba. Wykazuje zdolność ruchu oraz wytwarza spory, które mogą dostać się do ludzkiego organizmu nawet przez niewielkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna flora skóry

  Jest ona mniej liczebna niż flora jelitowa (około 107 jtk./cm2) i składa się tylko z około 15-20 gatunków bakterii i grzybów. Pełni niezwykle ważną rolę ochronną przed zakażeniami skóry przez inne bakterie i grzyby; wykorzystując podstawowe substraty do metabolizmu, jakimi są lipidy skórne, uwalnia z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Bacteroides

  Cechy Niesporujące, polimorficzne pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Bacteroides należą do grupy beztlenowców flory ludzkiego jelita grubego. Każdy gram normalnego stolca zawiera około 10n Bacteroides. Można je znaleźć również w kobiecych drogach rodnych oraz w jamie ustnej jako florę kieszonek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora pochwy

  Ochronne działanie mikroflory przed zakażeniami występuje w najsilniejszym stopniu na nabłonku pochwy. Podstawowym składnikiem są względnie beztlenowe Gram-dodatnie laseczki z rodzaju Lactobacillus, które, wytwarzając duże ilości kwasów organicznych (głównie mlekowego) oraz wiele różnych substancji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Listeria monocytogenes

  Gatunek powodujący listeriozę. Czynniki zjadliwości gatunku L. monocytogenes (intemalina, listeriozyna O, fosfolipazy) są związane z wewnątrzkomórkowym pasożytnictwem tych bakterii: ułatwiają pochłanianie bakterii przez różne komórki żywiciela (np. makrofagi, komórki śródbłonkowe) i rozpuszczają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Shigella

  Cechy Składają się na niego 4 gatunki Shigella: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii i S. sonnei; każdy z nich dzieli się na wiele serotypów. S. sonnei jest odpowiedzialny za większość zakażeń w krajach rozwiniętych, a S. flexneri -w krajach rozwijających się. Zakażenia S. dysenteriae są rzadkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 691

  praca w formacie txt

Do góry