Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Toxoplasma gondii

  Toxoplasma gondii jest kosmopolitycznym pierwotniakiem występującym powszechnie u człowieka i wielu zwierząt stałocieplnych.

  Cykl rozwojowy Pasożyt odbywa skomplikowany cykl rozwojowy z udziałem żywiciela ostatecznego, którym jest kot lub inne kotowate oraz żywicieli pośrednich, którymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYSEPTYKA (ODKAŻANIE)

  Antyseptyka oznacza stosowanie środka dezynfekcyjnego zewnętrznie na żywą tkankę (skórę lub błony śluzowe) w celu zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich namnażania się. Wszystkie antyseptyki są środkami dezynfekcyjnymi, ale nie wszystkie środki dezynfekcyjne są antyseptykami.

  Antyseptyka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)

  Jest czynnikiem etiologicznym zapalenia wątroby typu C. Replikacja przebiega głównie w cytopłazmie, ale elementy kapsydu transportowane są do jądra. Białka rdzeniowe wirusa w jądrze mogą oddziaływać na genom komórki wpływając na jej transformację i przyczyniając się do rozwoju pierwotnego raka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

  Wywiadu Rozpoznanie choroby pasożytniczej jest czasami trudne, ponieważ jej objawy bywają niecharakterystyczne. Należy pamiętać, że dobrze przeprowadzony wywiad ina często decydujące znaczenie w ustaleniu inwazji. Wywiad powinien nasunąć podejrzenie najbardziej prawdopodobnej inwazji, jednak to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /8 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIONY

  Pojęcie prion (ang. proteinaceous infectious particie) zostało wprowadzone w 1982 r. przez Stanleya Prusinera, laureata Nagrody Nobla z 1997 r. jako nazwa dla infekcyjnych cząstek białkowych pozbawionych kwasu nukleinowego-

  Budowa i metabolizm Pod względem chemicznym priony są oligomerami białkowymi, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOMECHANIZM, EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA GRZYBIC

  Grzyby wywołujące zakażenia człowieka występujące w naszych warunkach klimatycznych należy uznać za typowe drobnoustroje oportunistyczne, bytujące w środowisku człowieka. Do rozwoju infekcji dochodzi w przypadku zadziałania wielu czynników, gdyż mechanizmy doprowadzające do grzybicy są zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Candida

  Grupuje wiele gatunków, spośród których 14 uważanych jest za patogenne dla człowieka. Najbardziej chorobotwórczy jest gatunek Candida albicans. Pozostałe gatunki patogenne z rodzaju Candida to: C. catenulata, C. guillier-mondii, C. kefyr, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. pulcherrima, C. tropicalis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cryptococcus neoformans

  Jest jedynym patogennym gatunkiem z rodzaju Cryptococcus, odpowiedzialnym za kryptokokozę. Rezerwuarem tych grzybów jest przewód pokarmowy różnych ptaków, w Polsce gołębi. Grzyby Cryptococcus neoformans bytują w przewodzie pokarmowym tych ptaków i nie powodują zakażenia.

  Zakażenie: Do zakażenia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfawirusy

  Epidemiologia Alfawirusy są przekazywane między kręgowcami (ptaki, gryzonie leśne, zwierzęta dzikie i hodowlane) za pośrednictwem komarów, u których wywołują stan zakażenia bez cytolizy komórek. Namnażają się w ich gruczołach ślinowych i mogą być przeniesione, po ukłuciu, na wrażliwe zwierzęta i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Aspergillus

  Obejmuje szereg gatunków, z których najważniejsze to: A. fumigatus, A. fla-vus i A. niger, które mogą wywoływać aspergilozę.

  Zakażenia Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy układu oddechowego, można wyróżnić następujące formy zakażeń: grzybicze zapalenie płuc, opłucnej, oskrzeli oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt

Do góry