Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Francisella tularensis

  Powoduje chorobę (tularemię) występującą endemicznie w Eurazji i Północnej Ameryce. Charakterystyczna jest dla terenów wiejskich, gdyż źródłem bakterii są małe gryzonie. Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu ze skażoną wodą, glebą czy żywnością, ewentualnie w wyniku inhalacji zakaźnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia pestis

  Yersinia pestis jest Gram-ujemną, nieruchomą pałeczką posiadającą wiele czynników zjadliwości niszczących komórki gospodarza (patrz podrozdział „Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae” w rozdziale „Bakteriologia szczegółowa”). Wywołuje dżumę. Dżuma należy do chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu oddechowego

  Zakażenia układu oddechowego są trzecią co do częstości występowania formą kliniczną zakażeń szpitalnych wśród chorych operowanych i pierwszą wśród chorych hospitalizowanych na OIT.

  Objawy i: formy Szpitalne zakażenia dróg oddechowych mogą przybierać różne formy kliniczne, ale dominującą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia krwi

  Najpoważniejszą, ze względu na największą śmiertelność, formą zakażeń szpitalnych są zakażenia krwi. Występują najczęściej u chorych hospitalizowanych na OIT. Czynnikami ryzyka, które mogą doprowadzić do zakażeń krwi, są duże zabiegi operacyjne, współistnienie innych postaci zakażeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

  Zakażenia szpitalne mogą być wywoływane przez różne drobnoustroje - wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, a nawet priony, robaki i ektopasożyty (tab. 38).

  Wirusy Spośród czynników wirusowych, zakażenia szpitalne najczęściej powodują wirusy wywołujące zapalenia górnych dróg oddechowych i przewodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /7 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenie miejsca operowanego

  Zakażenie miejsca operowanego (chirurgicznego) - ZMO - zastąpiło dawne określenie „zakażenie rany operacyjnej”. Istotną zmianą definicji ZMO jest, poza nazwą, wyodrębnienie trzech grup zakażeń, opartych na kryteriach anatomicznych:

  •    Zakażenie powierzchowne to zakażenie, które rozwija się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego (ZUM) zajmują pierwsze miejsce pod względem ogólnej częstości występowania zakażeń szpitalnych. Definicja szpitalnego zakażenia układu moczowego uwzględnia zarówno typowe objawy kliniczne, jak i potwierdzenie występowania znamiennego bakteriomoczu (bak-teriurii), tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)

  Taenia solium, podobnie jak T. saginata jest pasożytem kosmopolitycznym. Zarażenie tym tasiemcem spotykane jest rzadziej, niż zarażenie T. saginata. W niektórych krajach na świecie (Ameryka Środkowa i Południowa, Afryka, Daleki Wschód) inwazje T. solium stanowią jednak nadal poważny problem medyczny. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola procesów sterylizacji

  Proces sterylizacji powinien być zawsze kontrolowany. Stosuje się w tym celu następujące rodzaje wskaźników: fizyczne, chemiczne i biologiczne.

  Wskaźniki fizyczne Są to wszystkie przyrządy pomiarowe, w jakie sterylizator został wyposażony przez producenta, obecnie zazwyczaj umożliwiające rejestrację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony)

  Tcienici saginata jest pasożytem kosmopolitycznym, szczególnie częstym w krajach, gdzie istnieje zwyczaj spożywania surowego mięsa. Szacuje się, że około 70 min ludzi na świecie jest zarażonych tym tasiemcem. W Polsce rocznie rejestruje się kilkaset przypadków inwazji.

  Budowa i cykl rozwojowy Żywicielem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 376

  praca w formacie txt

Do góry