Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Yersinia enterocolitica

  Dżuma to infekcja człowieka powodowana przez niektóre szczepy Yersinia enterocolitica. Nie wszystkie szczepy tego mikroorganizmu powodują chorobę, a szczepy chorobotwórcze ograniczają się do kilku bioserotypów. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni, natomiast objawy ustępują po 2-3 dniach. Choroba zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie tworzące spory

  Większość produktów mleczarskich poddaje się obróbce termicznej, i stąd wszelkie mikroorganizmy, które mogą przetrwać pasteryzację są istotne. Najważniejsze typy drobnoustrojów powodujące psucie się produktów to te, które wytwarzają odporne na temperaturę spory, tzn. Bacillus i Clostridium spp. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie i transport mleka

  Większość krajów UE uwzględnia temperaturę dostarczanego mleka przy jego ocenie. Zbyt wysoka temperatura dostarczanego mleka może być podstawą jego dyskwalifikacji i odmowy jego zakupu. Mleko w zlewni powinno być przechowywane w stanie schłodzonym, w temperaturze poniżej 5°C. Zbiorniki chłodzące oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdże i pleśnie

  Mleko surowe rzadko kiedy zawiera drożdże i pleśnie, jednakże grupy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, szczególnie w powietrzu, skąd przedostają się do mleka i jego produktów. Na ogół nie są one konkurencją dla bakterii, chyba że poziom cukru lub soli jest wysoki lub też produkt mleczarski...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła zakażeń mleka

  Proces zakażenia mleka florą bakteryjną najczęściej zachodzi w kilku etapach:

  •    syntezy mleka w wymieniu,

  •    wewnątrzstrzykowe zakażenie mleka świeżego,

  •    nieprzestrzegania minimum sanitarnego w czasie technologii pozyskiwania mleka,

  •    złe postępowanie z mlekiem po udoju,

  •    złe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Petrifilm™

  W Polskiej Normie PN-93/A-86036 „Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne” zawarta jest uproszczona metoda płytkowa oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Standardowa metoda ma ograniczone zastosowanie do badań mleka od większej liczby dostawców, zwłaszcza gdy mleko zawiera dużą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich

  Stan sanitamo-higieniczny budynków inwentarskich w znacznym stopniu wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność zwierząt. Dezynfekcja (odkażanie) jest to zabieg mający na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów w środowisku. Dezynfekcja może być dwojakiego rodzaju:

  1.    Zapobiegawcza (profilaktyczna)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

  Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z mlekiem po udoju

  Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki konserwujące próbki mleka przeznaczone do analiz mikrobiologicznych, cytologicznych i chemicznych

  Celem zastosowania środków konserwujących (tzw. konserwantów) do próbek mleka jest zachowanie wszelkich naturalnych właściwości mleka przeznaczonego do analizy fizykochemicznej, cytologicznej i mikrobiologicznej. Mechanizm oddziaływania związków chemicznych konserwantów sprowadza się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 609

  praca w formacie txt

Do góry