Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Żywność lecznicza

    Ż. zawierająca dodatki o pozytywnym wpływie na ludzkie zdrowie. Np.dodatek glukagonu wywołuje u osób otyłych uczucie sytości już po spożyciu niewielkiego posiłku. Zob. też nutraceutyki.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /202

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żniwiarka

    Maszyna do zbioru zbóż, kosząca zboże, gromadząca je na pomoście, a następnie zgarniająca je na ściernisko w postaci tzw.garści, które wiąże się w snopy.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /179

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żmijka

    Urządzenie do oddzielania nasion kulistych od podłużnych oraz sortowania nasion kulistych wg ciężaru na podstawie szybkości toczenia się po blaszanej pochylni spiralnej,nawiniętej na pionowy maszt.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /205

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zwierzęta hodowlane

    Młode zwierzęta przeznaczone do rozpłodu, pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych,ale nie zapisane jeszcze do ksiąg oraz nie sprawdzone pod względem użytkowości ze względu na młody wiek.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /221

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zwierzęta zarodowe

    Dorosłe zwierzęta pochodzące po przodkach o wysokiej wartości hod., wpisane do księgi zwierząt zarodowych,wyróżniające się dobrym stanem zdrowia,prawidłową budową, wysoką użytkowością i sprawdzoną zdolnością przekazywania tych cech potomstwu.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /268

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zwięzłość gleby

    Siła zespalająca ze sobą poszczególne cząstki gleby. Określa się ją sondąglebową. Na ogół z.g. zwiększa się wraz ze wzrostem jej gęstości i zmniejszeniem wilgotności. Z.g. powyżej 2,5 MPa powoduje zahamowanie wzrostu korzeni większości roślinuprawnych i utrudnia uprawę mech.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /309

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zoometria

    Część składowa nauk zootechnicznych zajmująca się pomiarami zwierząt gospodarskich.Celem pomiarów zoometrycznychjest wykazanie proporcji budowy ciała pozwalające w sposób obiektywny ocenićpokrój zwierzęcia. Mierzenie cech pokrojowychumożliwia śledzenie i analizę prawidłowości wzrostu zwierzęcia...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 122

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zraz

    Jednoroczny, zdrewniały odcinek pędu z kilkoma pączkami szlachetnej rośliny drzewiastej, szczepiony na podkładce w celu otrzymania szczepu.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /144

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zwarcie rzędów

    Zetknięcie się roślin sąsiednich rzędów, (np. buraka, ziemniaka) powodujące zakrycie międzyrzędzi, co utrudnia ich pielęgnowanie.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zołzy

    Zaraźliwa choroba koni, na którą zapadają źrebięta i młode 2–3-letnie konie. Chorobawystępuje przeważnie w dużych skupiskachkoni. Z. wywoływane są przez bakterie zwane paciorkowcami.

    W ropnym wypływie z nosa oraz ze zmienionych wskutek choroby gruczołachpodszczękowych chorych koni znajdująsię duże...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 225

    praca w formacie txt

Do góry