Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie mięśnia sercowego

  Przyczyną zapalenia mięśnia sercowego mogą być bakterie, grzyby, riketsje, pasożyty oraz najczęściej wirusy Coxsackie grupy B. Charakterystyczną cechą zapalenia jest martwica komórek.

  Objawy kliniczne są niecharakterystyczne. Można stwierdzać zmianę samopoczucia, upośledzenie wydolności fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echokardiografia płodowa

  Echokardiografię płodową, czyli ocenę układu krążenia płodu z zastosowaniem techniki ultradźwiękowej, wprowadzono do kliniki w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest to nadal podstawowa i praktycznie jedyna metoda diagnostyczna, pozwalająca precyzyjnie określić anatomię i funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatie

  Kardiomiopatie mogą być pierwotne i wtórne. Istotą procesu patologicznego są strukturalne lub czynnościowe zmiany w mięśniu sercowym. W kardiomiopa-tiach pierwotnych nieznane są czynniki etiologiczne, a wtórne stanowią następstwo znanych przyczyn.

  Wyróżnia się trzy następujące typy kardiomiopatii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci

  Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonuje się zwykle metodą pośrednią, przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia (sfigmomanometru) sprężynowego lub rtęciowego. Przed pomiarem dziecku należy wyjaśnić, że to badanie nie jest bolesne. Istotne jest, aby dziecko było spokojne, bo w przeciwnym razie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Kawasaki

  Jest to uogólnione zapalenie naczyń o nieznanej etiologii. Po raz pierwszy choroba została opisana przez dr. Kawasaki i dr. Kousaki w 1967 r., pod nazwą zespołu oczno-skórno-ustno złuszczającego z zapaleniem węzłów szyjnych i niekiedy z gorączką.

  Echokardiograficznie charakterystyczne są zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Objawy charakterystyczne: biegunki (96%) z domieszką krwi i/lub śluzu (91%) z towarzyszącym uczuciem parcia na stolec. Objawy niecharakterystycz-ne: bóle brzucha (91%), gorączka (85%), utrata masy ciała (30%). Niekiedy choroba rozpoczyna się objawami pozajelitowymi (stawowe, skórne, oczne). W obrazie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie zastawki tętnicy płucnej

  Jest to stosunkowo często występująca wada wrodzona serca (5-10%). Zaburzenia hemodynamiczne polegają na utrudnieniu odpływu krwi z prawej komory, z następowym jej przerostem i zwłóknieniem.

  Objawy kliniczne zależą od gradientu ciśnienia skurczowego prawa komo-ra-tętnica płucna. Jeżeli gradient jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koarktacja aorty

  Wada ta polega na zwężeniu cieśni aorty pomiędzy odejściem lewej tętnicy podobojczykowej a przewodem tętniczym lub przyczepem więzadła tętniczego (struktura po samoistnym zamknięciu przewodu tętniczego).

  Zaburzenia hemodynamiczne zależą od typu koarktacji. Najczęściej występuje koarktacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie zastawki aorty

  Jest to wada charakteryzująca się różną morfologią płatków zastawki aorty, powodująca utrudnienie wypływu krwi z lewej komory.

  Zaburzenia hemodynamiczne charakteryzują się podwyższonym ciśnieniem skurczowym w lewej komorze, gradientem ciśnienia skurczowego lewa komora-aorta, przerostem mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół hipoplazji lewego serca

  Jest to zespół zmian obejmujący niedorozwój lewej komory, niedrożność (atre-zję) lub zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej. Zaburzenia hemodynamiczne wynikają z wyłączenia lewego serca z krążenia systemowego, które staje się zależne od prawej komory i drożnego przewodu tętniczego.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 145

  praca w formacie txt

Do góry