Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Poczatki muzyki

    Istnieja róne teorie na temat poczatków muzyki. Zazwyczaj sa one miedzy soba sprzeczne -jedne wykluczaja drugie. W istocie rzeczy u ich podłoa mogły stac tylko dane dotyczacerozwoju samego człowieka. Faktem jest, e nie istnieja kultury bez muzyki; potwierdzaja tobadania etnograficzne.

    W dziejach kultury...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 509

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Teoria muzyki arabskiej

    W miare upadku panstwa arabskiego rosło zamiłowanie do sztuki i teorii. Wtedy te -nastapiłakodyfikacja muzyki arabskiej. Najwybitniejszym teoretykiem muzyki był Alfarabi (zm. ok.950), wielki znawca muzyki greckiej. W XIII wieku i pózniej działali liczni teoretycy arabscyi perscy, którzy w swych traktatach nie...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 288

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instrumenty Egiptu

    Już w predynastycznym Egipcie pojawiaja sie pierwsze instrumenty. Obok prymitywnychinstrumentów perkusyjnych uywane sa proste flety i trabki. Z biegiem czasu Egipcjaniezaczeli sie posługiwac okreslonym instrumentarium. Istniał te u nich zawód muzyka.

    Zachowały, sie z dawnych czasów znaleziska...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 454

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Muzyka ludów pierwotnych

    W dziejach muzyki spiew poprzedzał muzyke instrumentalna. Przypuszczalnie te upoczatków muzyki był spiew -- pierwszy moliwy rodzaj tworzenia muzyki własciwyczłowiekowi wtedy, gdy jeszcze nie potrafił stworzyc instrumentu.

    Darwin, a take wieluinnych uczonych sadziło, e muzyka jest jedna z prostszych form...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 472

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Muzyka afrykanska

    Muzyka afrykanska nie stanowi jakiejs integralnej caiosci. Jest to poic-cie raczej geograficzneni muzyczne (w Afryce nikt nie uywa tego okreslenia). Kultury muzyczne Afryki północnej,ludów Bantu czy Madagaskaru rónia sie od siebie tak wydat nie, e nie moe byc mowy ojakiejs ich wspólnej charakterystyce.

    To...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 141

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Muzyka i magia

    Podstawowym materiałem pierwotnych kultur muzycznych jest rytm, stanowiacy jakbywysza, gdy wyabstrahowana forme mowy ludzkiej. Wielu uczonych, a miedzy nimi równieHerbert Spencer, usiłowało interpretowac muzyke jako odpowiednik melodii mowy - owychwzniesien i spadków, jakie charakteryzuja mowe ludzka (podobne...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 391

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mezopotamia

    Przez ponad dwa i pól tysiaca lal yzna Mezopotamia, nizinna kraina na Bliskim Wschodzie wdorzeczu Tygrysu i Eufratu, stanowiła wielkie centrum cywilizacji i kultury. Mezopotamiawywarła ogromny wpływ na rozwój swiata staroytnego. Pierwsza wysoko rozwinieta kulturestworzyli w Mezopotamii Sumerowie, załoyciele...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 820

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wielogłosowosc muzyki pozaeuropejskiej

    Muzyka pozaeuropejska nie zna harmonicznej wielogłosowosci w naszym pojeciu. Mimo to ipoza Europa znana jest wielogłosowosc w dodatku nie w jednej formie, lecz w kilku rónych.Jedna z podstawowych jest heterofonia, zwana te heterofonia wariantowa (Azja Południowa iAmeryka Południowa).

    Melodie prowadzone sa w...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /878

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Muzyka palestyńska

    W trzecim tysiącleciu przed nasza era zarówno Egipt, jak i Mezopotamia stanowiły wielkiecentra rozwinietej kultury muzycznej. Pomiedzy obydwoma tymi potenymi krajami, napustyni, żyły plemiona semickie. Żydzi asymilowali wysoko rozwiniete cywilizacje, a wielkarola, jaka odegrali w dziejach muzyki, polegała...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 132

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chiny dawne

    W okresie panowania mitycznych pieciu cesarzy chinskich przyjał sie zwyczaj ustalaniapodstawowego tonu, którego fizykalny odpowiednik był traktowany te jako miara długosci.Po kadym kolejnym obaleniu dynastii ustalano nowy ton podstawowy. Muzyka chinska byławiec muzyka nie improwizacji, lecz systemu, co dla...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 668

    praca w formacie txt

Do góry