Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opieka przedoperacyjna

  Chorzy na nowotwory stanowią szczególną grupę pacjentów. Odrębność jest widoczna przede wszystkim w sferze psychologicznej. Osoby, które wiedzą, że są chore na nowotwór lub podejrzewają u siebie chorobę nowotworową, znajdują się pod wpływem bardzo silnego stresu. Obawiają się

  o swoją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie jamy ustnej

  Zapalenie jamy ustnej jest najczęstszą postacią zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego u chorych poddawanych chemioterapii. Powikłanie to występuje szczególnie często u chorych poddawanych leczeniu skojarzonemu (chemio- i radioterapii). Objawami klinicznymi są: zaczerwienienie błony śluzowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka pooperacyjna

  Trudno dopatrzyć się specyfiki opieki nad chorym na nowotwór bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Podejmowane czynności pielęgnacyjne są nakierowane na zabezpieczenie i kontrolę podstawowych czynności życiowych (tętna, ciśnienia, diurezy, ośrodkowego ciśnienia żylnego), zwalczanie bólu, kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadanie włosów

  Wypadanie włosów jest najczęściej występującym objawem toksycznego działania na skórę i jej przydatki. Jest to objaw o różnym nasileniu. Po niektórych łękach nie występuje w ogóle. Może dojść do przerzedzenia włosów, ale również do całkowitego wyłysienia. Najczęściej wyłysienie ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podawania leków cytotoksycznych

  Leki powinny być przygotowane dokładnie według zaleceń. Leki przygotowane w sposób niewłaściwy nie mogą być podane choremu. Sprawdzenie zgodności leku z zaleceniem ma tu szczególne znaczenie, ponieważ chemioterapeutyki są lekami silnie działającymi, różnice zaś między dawkami działającymi a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa chorych

  Chorzy odczuwają strach przed radioterapią. Jest to nowe i zupełnie nieznane wydarzenie w ich życiu. Jest. to kontakt z promieniowaniem, postrzeganym powszechnie jako źródło niebezpieczeństwa, nawet śmiertelnego. Chorzy obawiają się także samotności w czasie naświetlań, obawiają się aparatury...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /5 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania z odpadami

  Wszelkiego rodzaju odpady związane z podawaniem chemioterapii należy traktować jako toksyczne. W związku z tym należy postępować z nimi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Strzykawki, igły, gaziki, pozostałości leków, ampułki powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu zamykanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania po radioterapii (odczyny popromienne)

  Skutkiem przejściowego łub trwałego uszkodzenia komórek jest indukcja odczynów popromiennych. Odczyn wczesny (ostry) pojawia się w czasie 2-4 tygodni od rozpoczęcia napromieniania. Jest on wynikiem uszkodzenia znacznej liczby komórek zarodziowych i przejściowych w tkankach o szybkiej odnowie. Czas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie systemowe w nowotworach złośliwych

  Leczenie systemowe w onkologii obejmuje stosowanie leków cytotok-sycznych (chemioterapia), hormonalnych (hormonoterapia) oraz leków wykorzystujących mechanizmy immunologiczne (immunoterapia) łub modyfikujących procesy wewnątrzkomórkowe (bioterapia). Wszystkie wymienione metody leczenia mają zasięg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczność chemioterapii

  Toksyczność chemioterapii stanowi, obok chemiooporności, największe ograniczenie tej metody leczenia. Leki cytotoksyczne charakteryzują się tzw. wąskimi granicami terapeutycznymi, co oznacza niewielki przedział między dawką skuteczną przeciwnowotworowo, która jednocześnie wywołuje powikłania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 170

  praca w formacie txt

Do góry