Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Praca pielęgniarki w ambulatorium

  Pielęgniarka prowadzi szeroko pojętą działalność doradczą dla chorego i jego rodziny. Udziela wsparcia emocjonalnego w czasie wizyt chorego w ambulatorium, w czasie rozmów telefonicznych. Udziela również niezbędnych informacji, w tym informacji organizacyjnych, na temat uczestnictwa chorego w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaparcia

  Zaparcia mogą być przejawem niewydolności autonomicznego układu nerwowego, stosowania leków, mechanicznego upośledzenia drożności jelit, przyjmowania zbyt małej ilości płynów drogą doustną, odwodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej (hiperkalcemii i hipokałiemii), zmniejszenia aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy niepożądane leczenia

  Działanie promieniowania jonizującego na zdrowe tkanki prowadzi do wystąpienia odczynów popromiennych. Mogą się one pojawić w czasie leczenia lub tuż po jego zakończeniu (odczyny wczesne); mogą również pojawić się później (odczyny późne). Umowną granicą czasową pomiędzy odczynami wczesnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie chorego do radioterapii - co powiedzieć choremu?

  Celowe wydaje się wprowadzenie chorego w założenia leczenia promieniami. Chory powinien się dowiedzieć, że promieniowanie stosowane w leczeniu ma za zadanie zniszczyć komórki nowotworowe. Niestety, działanie napromieniowania - podobnie jak chemioterapii - nie jest wybiórcze. W leczeniu wykorzystuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunoterapia i bioterapia

  Immunoterapia opiera się na wykorzystaniu mechanizmów układu odpornościowego w celu eliminacji komórek nowotworowych. Metody bioterapii (stosowanie biologicznych modyfikatorów procesów wewnątrzkomórkowych) polegają na hamowaniu lub niszczeniu komórek nowotworowych z wykorzystaniem substancji wydzielanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podawanie leku przez implantowany cewnik

  Do podawania leków przez port można stosować tylko specjalne igły, np. igły Hubera. Nie wolno stosować zwykłych igieł do iniekcji. Przed podaniem leku skórę nad portem można znieczulić miejscowo maścią. Konieczne jest rygorystyczne zachowanie zasad aseptyki przy podawaniu leków. Powinno się założyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wspomagające

  Leczenie wspomagające obejmuje szeroki zakres działań, których wspólnym celem jest przeciwdziałanie występowaniu i łagodzenie niekorzystnych następstw choroby nowotworowej oraz jej leczenia. Leczenie wspomagające powinno być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych na każdym etapie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego

  Typowymi objawami niepożądanymi leczenia systemowego są: granulocy-topenia i małopłytkowość. Uszkadzające działanie na szpik kostny większości leków cytostatycznych jest najbardziej zaznaczone między 6 a 14 dniem od ich podania. Jest to tak zwany nadir.

  Konsekwencją obniżenia liczby granulocytów we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA W ONKOLOGII

  Przebieg choroby nowotworowej oraz jej obraz bywa przez pielęgniarki różnie postrzegany, nawet przez te, które pracują w oddziałach onkologicznych. Pielęgniarki onkologiczne, w związku z wykonywanym zawodem, są poddawane działaniu bardzo silnych bodźców emocjonalnych. Choć wydawałoby się, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nudności i wymioty

  Są to bardzo częste powikłania chemioterapii. Najczęściej występują w ciągu pierwszej doby od podania cytostatyków, choć mogą również wystąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Utrzymują się różnie długo, do kilkunastu dni od podania leków. Różne leki mają różną siłę działania eme-togennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 699

  praca w formacie txt

Do góry