Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Kastraci

    Hegemonia muzyki włoskiej, przede wszystkim wokalnej, łaczyła sie z charakterystycznymdla Włochów kultem spiewnosci. Pojawia sie bel canto, które z czasem staje sie własciwiegłównym celem opery.

    Śpiewacy popisuja sie w operach pieknym spiewem, stad tresc tychdzieł — w koncu z załoenia dramatycznych —...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 281

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „Das musikalische Opfer", ,,Kunst der Fugę" i „Das Wohitemperierte Klavier"

    Ukoronowaniem kunsztu kompozytorskiego Bacha sa dwa utwory o wielkich rozmiarach: Dasmusikalische Opfer i Kunst der Fuge. W czasie pobytu kompozytora na dworze królaFryderyka II w r. 1747 Bach otrzymał temat do improwizacji, z której to umiejetnosci słynał.

    Zagrał wielka polifoniczna improwizacje na inny...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /4 402

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Johann Sebastian Bach

    Wszyscy trzej mistrzowie, Purcell, Haendel i Bach, zawdzieczaja wiele potomnym. Potomnidokonali wanej pracy: przyczynili sie do renesansu tych kompozytorów. Wprawdzie Haendelzdobył sławe już za życia, ale przecie nie cała jego twórczosc, lecz tylko oratoria, niewszystkie oratoria, lecz głównie — Mesjasz...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /11 336

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Grzegorz Gerwazy Gorczycki

    Obok Szarzynskiego ważna postacia polskiego póznego baroku był Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok. 1667 — 1734), wykształcony w Pradze Czeskiej ksiadz, kompozytor i kapelmistrz. Działał w Krakowie, tu od r. 1698 był kapelmistrzem kapeli katedralnej naWawelu.

    Pisał dzieła wokalne a cappella (w stylu...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /819

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Giovanni Alberto Ristori

    Giovanni Alberto Ristori (1692—1753) działał w Dreznie jako kapelmistrz i kompozytorzespołu Comedie Italienne. Był jednym z pierwszych twórców opery komicznej. Napisał ponad 20 oper, z nich najwaniejsze to: Calandro i Don Chisciotte, pisał te oratoria, kantaty,msze i motety.

     

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /311

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Schemat fugi

    Bach stworzył w swoich dziełach arcywspanialy wzór fugi jako najwyszej formykontrapunktycznej. Własnie w fudze Bach okazał sie niedoscigniony. Fuga jest formaspecyficzna. W klasycznym bachowskim schemacie fugi mamy do czynienia z krótkimtematem, niezwykle starannie dobranym pod wzgledem interwałowym i...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 396

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

    Muzyka wokalna Bacha to rozdział nie mniejszy od muzyki instrumentalnej. Bach pisałkantaty religijne i swieckie, motety, msze, pasje i oratoria, dzieła chóralne, arie i piesnireligijne. Dziełem, które w XIX wieku przyniosło Bachowi wielka sławe, była Pasja wg sw.Mateusza (Matthaus- Passion, 1729).

    Oprócz...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 517

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Późny barok

    Okres wielkiej syntezy nowo odkrytej homofonii z odnowiona i niejako zaktualizowanapolifonia okreslany jest mianem póznego baroku. Kompozytorzy, którzy tu przynależa (Corelli, J. S. Bach), nadaja temu okresowi znaczenie wyjatkowe: jest on epoka konsolidacji i(nawet) schematyzacji okreslonych gatunków formalnych...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 431

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uwertura włoska i francuska

    Polifonia traciła z biegiem lat na znaczeniu, jej miejsce zajmował styl monodyczny, którywkrótce opanował niemal wszystkie gatunki muzyki. Stare formy były kontynuowane,zmieniał sie stopniowo ich styl, ale hegemonia muzyki instrumentalnej wytworzyłazainteresowanie twórców formami nowymi. Z okresu wahan miedzy...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 632

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dramatyczna muzyka Haendla

    Haendel zainteresował sie najpierw opera. Poznaija bardzo wczesnie, majac lat 18, gdy wHamburgu zaczał działac jako skrzypek i kapelmistrz. Tu napisał swoje pierwsze cztery opery,z nich zachowała sie tylko Almira (1705). Po dwu latach tworzy swoja pierwsza opere włoska,Rodrigo. W pierwszej operze pisanej dla...

    Ocena / Przedmiot / Muzyka

    Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 392

    praca w formacie txt

Do góry