Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny zgonów noworodków i niemowląt

  Od lat 90. za większość zgonów niemowląt odpowiadają 3 grupy chorób. Są to kolejno (w nawiasie odsetek liczby zgonów w 2003 roku):

  « wrodzone wady rozwojowe i aberracje chromosomowe (31,8%);

  •    wcześniactwo i zaburzenia rozwoju płodu (21,4%);

  •    niedotlenienie wewnątrzmaciczna i zamartwica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja noworodka

  Przeprowadzenie zabiegów resuscytacyjnych po urodzeniu jest podstawową umiejętnością lekarza neonatologa. Około 5% noworodków po urodzeniu wymaga podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ograniczonych zwykłe do udrożnienia dróg oddechowych i stymulacji oddechowej. Część noworodków (bardzo niedojrzałe)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej

  Podstawowym założeniem w organizacji opieki nad noworodkiem jest podejście regionalne, to jest zamknięte w obrębie regionu• administracyjnego lub geograficznego, oraz perinataine, czyli obejmujące zarówno matkę, jak i dziecko.

  Zgodnie z klasycznymi zasadami oddziały położnicze i noworodkowe dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek z małą urodzeniową masą ciała

  Zgodnie z ogólną definicją noworodek z małą masą ciała jest to dziecko urodzone z masą ciała poniżej 2500 g. Według ostatnich raportów GUS w Polsce rodzi się około 24 000 noworodków z masą ciała 500-2500 g, co stanowi 6,5% wszystkich urodzeń. Z bardzo małą masą ciała poniżej 1500 g rodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu ogólnego noworodka

  Badanie kliniczne (fizykalne) noworodka powinno być dwuetapowe. Pierwszej wstępnej oceny stanu noworodka należy dokonać bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej.

  W tym etapie należy zwrócić uwagę na:

  •    adaptację pourodzeniową noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epidemiologia i przyczyny hipotrofii

  Częstość występowania hipotrofii w populacji noworodków na świecie jest trudna do oszacowania, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie wiele porodów odbywa się w domu, a masa ciała, wiek ciążowy i dalszy rozwój dzieci pozostają nieznane. W przybliżeniu sięga nawet powyżej 10% wśród noworodków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kliniczne noworodka

  Donoszony noworodek układa się symetrycznie z kończynami górnymi i dolnymi w pozycji zgięciowej. Należy zwrócić uwagę na obecność ruchów spontanicznych. Oceniamy symetrię i zakres ruchów szyi, proporcje kończyn i palców, kształt i symetrię klatki piersiowej.

  Uważna obserwacja pozwala ujawnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeglądowe badanie neurologiczne noworodka

  Stan świadomości można ocenić zgodnie z klasyfikacją Brazeltona:

  •    spokojny sen;

  •    aktywny sen;

  a stan na pograniczu wybudzenia i snu;

  •    stan spokojnej aktywności;

  •    pobudzenie, dziecko nie reaguje na próby uspokojenia;

  •    płacz.

  Badanie nerwów czaszkowych można przeprowadzić nawet u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /9 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcześniactwo

  Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Orga-nization - WHO) za noworodka urodzonego przedwcześnie (wcześniaka) uważa się dziecko urodzone po 22. tygodniu ciąży, a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży (przed 259. dniem ciąży od pierwszego dnia ostatniej miesiączki)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /8 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała urodzeniowa masa ciała

  Według definicji WHO każdy noworodek, niezależnie od stopnia dojrzałości, urodzony z masą ciała poniżej 2500 g, spełnia kryterium małej urodze-niowej masy ciała (Iow birth weight - LBW).

  Taka konstrukcja definicji powoduje, że noworodkiem LBW może być zarówno noworodek urodzony przedwcześnie, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt

Do góry