Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kinezjologia mózgu

  Kinezjologia to kierunek nauki i praktyki dotyczących człowieka, stworzony przez amerykańskich autorów Paula i Gaił Dennisonów. Propagują oni holistyczne spojrzenie na człowieka, na rozwój jego osobowości i doświadczenia.

  Kinezjologia wykorzystuje system fizycznych mchów, ćwiczeń i metod, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porodowe uszkodzenie spiotu ramiennego

  Do porodowego uszkodzenia splotu ramiennego (paresis obstetricci plexus brachialis) dochodzi w czasie różnych nieprawidłowości porodu. Częstość występowania waha się od 0,4 do 2,5% (Cooperman, Thompson). Zdarzają się różne stopnie uszkodzenia: od łagodnych zaburzeń w czynności włókien nerwowych do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspiazja stawu biodrowego

  Dyspiazja stawu biodrowego (dysplasio coxae congeniia) jest jedna z najczęściej występujących wad wśród ludności rasy białej. Szczególnie często występuje u ludzi żyjących w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej (4-6,5%). Podobnie duży odsetek dysplazji stawu biodrowego występuje u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /13 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz nadkomorowy

  Spowodowany drogą dodatkową z przedsionków do komór (najczęściej w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a). Jest najczęstszą objawową tachy-arytmią. Fala pobudzenia zatokowego wykorzystuje w kierunku zstępującym normalny szlak przewodzenia i węzeł przedsionkowo-komorowy, natomiast nawraca z komór do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania

  Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (dissemina-ted intravascułar coagulation — DIC) w okresie noworodkowym jest skazą krwotoczną, spowodowaną dwoma pozornie przeciwstawnymi stanami. DIC jest stanem niekontrolowanego krwawienia z jednoczesnym niekontrolowanym krzepnięciem, urucłiomionynl...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia u noworodka

  Choroby infekcyjne, powodowane przez bakterie, wirusy, grzyby, czy też niewimsowe wewnątrzkomórkowe mikroorganizmy, stanowią, obok wcześniactwa i urazu okołoporodowego, nie tylko jedną z najważniejszych przyczyn umieralności w okresie pierwszych tygodni po urodzeniu, lecz wywierają także istotny, trudny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność immunologiczna -odrębności mające wpływ na przebieg zakażeń w okresie noworodkowym

  Powszechnie wiadomo, że noworodek jest bardziej podatny na zakażenia bakteryjne, grzybicze czy wirusowe niż starsze dziecko bądź dorosła osoba. Szczególnie dotyczy to dzieci urodzonych przedwcześnie i(lub) z bardzo małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1500 g). U tych noworodków niedojrzałość układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surfaktant

  Surfaktant jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłową funkcję pęcherzyków płucnych. Tworzy go złożona mieszanina lipidów i białek, których działanie polega na zmniejszaniu napięcia, powierzchniowego w pęcherzyku płucnym, co zapobiega niedodmie. Związki te są niezbędne dla utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epidemiologia i etiopatogeneza zakażeń u noworodka

  Zakażenie jest to sytuacja, w której potencjahiie patogenny drobnoustrój wchodzi w kontakt z podatnym na infekcję gospodarzem i na skutek tego następuje szybkie namnażanie się patogenu, czemu nie są w stanie zapobiec mechanizmy odpornościowe zainfekowanego gospodarza. Proces ten może dotyczyć tylko jednego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia układu krążenia

  Wydolność układu krążenia jest zapewniana przez prawidłowy rzut serca. Objętość minutowa (cardiac output - CO) stanowi iloczyn objętości wyrzutowej (stroke volume - SV) i częstości rytmu serca (heart rate - HR).

  Po urodzeniu krążenie u noworodka jest determinowane przez:

  ® Obciążenie wstępne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /11 049

  praca w formacie txt

Do góry